สืบค้นงานวิจัย
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและสากล โครงการย่อย การทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและสากล โครงการย่อย การทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ชื่อเรื่อง (EN): The project to promote and support entrepreneurs in upgrading and developing products to meet international standards and to be competitive in ASEAN and international markets, sub-projects, testing the effectiveness of cosmetic products.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและสากล โครงการย่อย การทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561-05-31
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562-05-30
เอกสารแนบ: https://stdb.mhesi.go.th/research/94896
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและสากล โครงการย่อย การทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 พฤษภาคม 2562
เอกสารแนบ 1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย การศึกษาศักยภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกผสมและทดสอบอายุการเก็บรักษา โครงการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปบำรุงสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่ การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว การศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ การพัฒนาคุณภาพเยื่อกระดาษใบสับปะรดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป โครงการการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหารในระดับคลินิก การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีผสมผสานกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในนาราษฎร์ จังหวัดลำปาง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก