สืบค้นงานวิจัย
ความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในโคพื้นเมืองของกรมปศุสัตว์
กัลยา บุญญานุวัตร - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในโคพื้นเมืองของกรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง (EN): Genetic Diversity for Sustainable of Thai Indigenous Cattle of Department of Livestock Development
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กัลยา บุญญานุวัตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Boonyanuwat, K.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในโคพื้นเมืองของกรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
2548
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและประเมินศักยภาพของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดน่านเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สมรรถนะการผลิตและลักษณะซากของโคพื้นเมืองไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบที่มีคุณภาพแตกต่างกัน การศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงโคพื้นเมืองภูเขาเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำลำปลายมาศ การใช้วัสดุพลอยได้การเกษตรเลี้ยงโค แนวทางการใช้สมุนไพรในปศุสัตว์ประเทศไทย การศึกษาเบื้องต้นการใช้ใบกระถินณรงค์เป็นอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงโค ผลตอบแทนจากพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งของข้าวโพดฝักอ่อนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อน้ำหนักหย่านมลูกโคบราห์มันในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก