สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูจากว่านหางจระเข้สด
ธเนศวร นวลใย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูจากว่านหางจระเข้สด
ชื่อเรื่อง (EN): Shampoo development from fresh Aloe vera
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ธเนศวร นวลใย
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: จากการพัฒนาแชมพูจากว่านหางจระเข้สดโดยใช้วิธีการสกัดหางจระเข้สดปั่นรวมกับกลีเซอรีนและใช้ผสมในสูตรแชมพู สามารถพัฒนาสูตรแชมพูได้ทั้งหมด 9 สูตร แต่สูตรที่มีประสิทธิภาพมี 3 สูตร คือ 1) สูตรผสมว่านหางจระเข้ 2) สูตรผสมว่านหางจระเข้และดอกอัญชัน และ 3) สูตรผสมว่านหางจระเข้และน้ำมันมะกรูด จากการทดลองใช้โดยอาสาสมัครพบว่าแชมพูทั้ง 3 สูตรนี้ ใช้แล้วผมไม่แห้ง มีความหนืดที่พอดี ฟองไม่น้อยและมากเกินไป อีกทั้งไม่เกิดรังแคหลังจากใช้ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เมื่อทิ้งไว้ที่อุณภูมิห้องพบว่าไม่เกิดการแยกชั้นหรือตกตะกอน ความหนืดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนั้นจึงควรทดสอบในขั้นสูงให้ครบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในลำดับถัดไป และจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนพบว่าชุมชนมีความสนใจและมีความประสงค์ที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ที่เคยได้รับการถ่ายทอดไปก่อนหน้านี้
บทคัดย่อ (EN): Development of shampoo from fresh aloe vera extract by with glycerin to efforted nine formulas. and mixed-use shampoo formula. All nine have developed a formula shampoo formula, Three formulas showed the best performance: 1) mixture of aloe vera 2) mixture of aloe vera and pea flowers and 3) mixture of aloe vera and bergamot oil. The trial volunteers showed that the three shampoo formula were, reduce hair dry effect, suitable viscosity, suitable bubble, and anti-dandruff effect. When left at room temperature showed no separation or precipitation. Therefore, it should be tested under TIS or TISI. This knowledge was pass on communities. The communities were interested and has been produced broadcast previously.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูจากว่านหางจระเข้สด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
30 กันยายน 2559
ความคิดเห็นของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การเพาะเลี้ยงโอโอไซต์และการเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้ การเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง การศึกษาวิจัยเศรษฐกิจสมุนไพรไทย กรณีศึกษา ว่านหางจระเข้ ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม และไพล (12 พ.ย. 2557) ฟอร์มาลดีไฮด์ในหมึกสายสด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปผักบรรจุกระป๋อง ฟอร์มาลดีไฮด์กับ "กุ้งสด" การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สารตกค้างในทับทิมสด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากลองกอง
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก