สืบค้นงานวิจัย
การใช้เทคโนโลยีทางเลือกเพื่อผลิตสัตว์น้ำอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
สมสมร แก้วบริสุทธิ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การใช้เทคโนโลยีทางเลือกเพื่อผลิตสัตว์น้ำอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
ชื่อเรื่อง (EN): Utilization of Alternative Technology for Producing Safety and Sustainability Aquatic Animals
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมสมร แก้วบริสุทธิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/260804
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้เทคโนโลยีทางเลือกเพื่อผลิตสัตว์น้ำอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 กันยายน 2555
เอกสารแนบ 1
การใช้ไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตสัตว์น้ำระบบอะควาโปนิคส์เพื่อเพิ่มผผลผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปลอดภัย การใช้น้ำมันกานพลูเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำลำปลายมาศ การลดการปนเปื้อน Enterococci, Coliform และ Escherichia coli ในน้ำใช้และน้ำแข็งของสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นในจังหวัดสงขลา ระบบการผลิตสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ การผลิตปลานิลร่วมกับปลาช่อนในระบบอะควาโปนิคส์ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปลอดภัย การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางโปรตีโอมิกส์ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การใช้ประโยชน์จากกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เจริญบนวัสดุใต้น้ำ (Periphyton) เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน: อัตราการใช้ปุ๋ยและผลผลิตของปลาในการเลี้ยงเชิงเดี่ยวและเลี้ยงแบบหลายชนิดร่วมกัน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปลาดุกและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก