สืบค้นงานวิจัย
5 แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่น่าจับตา
สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม - สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง: 5 แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่น่าจับตา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ: 5 แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่น่าจับตา
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: https://www.nfi.or.th/datas/files/2021Aug-Top5TrendsFoodDrink.pdf
เผยแพร่โดย: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์อาหาร
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
5 แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่น่าจับตา
สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
5 แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารที่ควรจับตาปี 2019 5 แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มปี 2020-2021 (Top Five Food & Beverage Trends in 2020-2021) ปฏิวัติผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช การวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดสารเคมีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากลำไยของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว การผลิตส่วนผสมอาหารสุขภาพจากคาร์โบไฮเดรตข้าวและการใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไต การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเสริมสุขภาพจากถั่วหมัก การศึกษาฤทธิ์และสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้าเสริมน้ำหมึกจากหมึกทะเล การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก