สืบค้นงานวิจัย
การใช้สาหร่ายสไปรูลินาเป็นอาหารเสริมเพื่อปรับปรุงภูมิคุ้มกันและเพื่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม
ศ. ดร. จีรพร เพกเกาะ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การใช้สาหร่ายสไปรูลินาเป็นอาหารเสริมเพื่อปรับปรุงภูมิคุ้มกันและเพื่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม
ชื่อเรื่อง (EN): Using Spirulina as Feed Supplementation for improve immune and yield of Jumbo Macrobracium rosenbergii
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศ. ดร. จีรพร เพกเกาะ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาระดับที่เหมาะสมของสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ใช้เสริมในอาหารกุ้ง ก้ามกรามเพื่อการผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดโตโดยแบ่งหน่วยการทคลองออกเป็น 4 หน่วยการทดลอง การทดลองละ 3 ซ้ำ โดขหน่วยการทดลองที่ 1 ใช้อาหารผสมสาหร่ายสไปรู้ลินา 0 เปอร์เซ็นด์ หน่วยการทดลองที่ 2 ใช้อาหารผสมสาหร่ายสไปรูดินา 3 เปอร์เซ็นต์ หน่วยการทดลองที่ 3 ใช้ อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินา 6 เปอร์เซ็นต์ และ หน่วยการทคลองที่ 4 ใช้อาหารผสมสาหร่ายสไป รูลินา 9 เปอร์เซ็นต์ พบว่าการใช้การผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีแนวโน้ม ทำให้ น้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดของกุ้งก้ามกรามเพิ่มขึ้น ส่วนการศึกษา การใช้วัสดุหลบซ่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้มกราม โดขแบ่งเป็น 2 หน่วยการทดลองคือ หน่วยการ ทดลองที่ 1 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยไม่ใช้วัสดุหลบซ่อน และ หน่วยการทดลองที่ 2 การเลี้ยงกุ้ง ก้ามกรามโดยใช้วัสดุหลบซ่อน พบว่า การเลี้ยงกุ้งก้มกรามโดยใช้วัสดุหลบซ่อน มีน้ำหนัก เฉลี่ยสุดท้าย ความยาวเฉลี่ยสุดท้ย อัตราการเจริญเดิบโตต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ ผลผลิตรวม อัตราการรอค และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ดีกว่าการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโคยไม่ ใช้วัสดุหลบซ่อน (P30.05)แสดงให้เห็นว่าการใช้วัสดุหลบซ่อนในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจะช่วย เพิ่มอัตราการเจริญเดิบ โดและผลผลิตให้สูงขึ้น
บทคัดย่อ (EN): The study of suitable Spirulina level as feed supplement for jumbo Macrobracium rosenbergii was carried out. Experiments were divided in four groups, each group was done in triplicate. Fist group was feed with 0% Spirulina feed. Second, third and fourth group was feed with 3, 6, 9% Spirulina feed, respectively. It was found that Spirulina feed supplement promoted an increasing of final weight, growth rate and survival rate. The study of hiding material for increasing Macrobracium rosenbergii productivity was divided in two groups, cultivation with and without hiding material. The Macrobracium rosenbergii cultivation with hiding material shown final weight, final length survivalrate/day, specific growth rate, total survival rate and food exchange rate significantly higher than cultivation without hiding material (p<0.05). The results suggested that the use of the hiding material could increase survival rate and productivity.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้สาหร่ายสไปรูลินาเป็นอาหารเสริมเพื่อปรับปรุงภูมิคุ้มกันและเพื่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 กันยายน 2551
โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค การศึกษาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม การผลิตสารโมนาโคลิน เค (สารลดคอเลสเตอรอล) จากราโมเนสคัสที่เลี้ยงบนข้าวเหนียวสันป่าตอง การเจริญเติบโต เอนไซม์และประสิทธิภาพการย่อยอาหาร ของปลาบึกที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการค้า การใช้มันเส้นเป็นอาหารเสริมสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนาโดยใช้อัตราปล่อยต่างๆกัน การนำน้ำที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามกลับมาใช้ใหม่ ผลของการเสริมฮอร์โมน ซีโรโทนิน (5-hydroxytryptamine )ในอาหารไข่ตุ๋นต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก