สืบค้นงานวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ชื่อเรื่อง (EN): Agricultural Research Development Agency (Public Organization)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Agricultural Research Development Agency (Public Organization)
หน่วยงานสังกัดผู้แต่ง:
ชุดเอกสาร: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานอิสระในการดำเนิน งานจัดการกองทุน ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: https://www.youtube.com/watch?v=f-Ry-69KEtM
เผยแพร่โดย: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
กลุ่มเป้าหมาย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Agricultural Research Development Agency (Public Organization)
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
รายละเอียด: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานอิสระในการดำเนิน งานจัดการกองทุน ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
พัฒนาการของลูกปลากดเกราะวัยอ่อน การพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้า (Getting Agricultural Masing) งานแปล ทิศทางงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู โครงการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร การวิจัยและพัฒนาการเกษตรแบบอินทรีย์ในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ความจำเป็นในการฝึกอบรมหัวหน้ากลุ่มของสำนักงานเกษตรจังหวัดในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 3 จังหวัดระยอง คัพภะและพัฒนาการของลูกปลาตะพาก ความต้องการความรู้ทางการวิจัยของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอในภาคตะวันตก
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก