สืบค้นงานวิจัย
ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตเบญจมาศ
มาโนช โพธาภรณ์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตเบญจมาศ
ชื่อเรื่อง (EN): Integrated Research to Enhance Efficiency in the Production andMarketing of Cut Flower Sub subject 3 : A Study of Competition in the Market for Chrysantemum and Production Potential in the Royal Project Foundation areas
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มาโนช โพธาภรณ์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เบญจมาศจากนำเข้าจากคาเมลอนไฮแลนด์ มาเลเซีย ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดค้าส่งที่ปากคลองตลาด โดยดอกสีขาวใส้เขียวกำลังเป็นที่นิยม แต่ปริมาณการนำเข้ายังไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากมีการผ่อนผันให้จ่ายภาษีปากระวางโดยไม่ต้องแสดงรายการ เบญจมาศจากเชียงใหม่ นอกพื้นที่โครงการหลวง ครองอันดับที่สองในตลาด การสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบ เบญจมาศนำเข้าจากจากดาลัต ประเทศเวียดนาม แม้ว่ามีความพยายามในการทำตลาด นักการตลาดไม้ดอกเชื่อว่าความสำเร็จในการทำตลาดบนของเบญจมาศขึ้นกับความสามารถในการก้าวพ้นจากภาพพจน์และอคติในเรื่องการเป็นดอกไม้งานศพ
บทคัดย่อ (EN): Chrysanthemum imported from Cameron Highland Malaysia is well received in Bangkok wholesale flower market. The white color with green in the middle (no 707) is considered very trendy, but high volume of import as much as 20 trucks a week cannot be validated. And such validation is hampered by custom practice that allows all incoming flowers in a truck to be assessed for tariff by weight without requiring declaration of the volume by a specific type. Chrysanthemum supply from Chiang Mai other than that of the royal project is steady and taking up the second position in wholesale market. While chrysanthemum from Dalat Vietnam has yet to make its presence felt. An assessment from flower importer is that current market perception of Chrysanthemum being funeral flowers need to be overcome if the ongoing attempt to develop a niche market for chrysanthemum is to bear fruit.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตเบญจมาศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2557
ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารเบญจมาศ การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดผักพื้นบ้าน โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตของผู้ผลิตผักอินทรีย์ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ ความต้องการของเกษตรกรต่อการผลิตและการตลาดเบญจมาศในจังหวัดนครราชสีมา การศึกษาและวิเคราะห์การผลิตและการตลาดขององุ่นโครงการหลวง โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกาแฟ อราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการห การผลิตดอกเบญจมาศของเกษตรกร โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดผักอินทรีย์โครงการหลวง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก