สืบค้นงานวิจัย
ฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบมะกรูด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบมะกรูด
ชื่อเรื่อง (EN): Anti-microbial effect of Kaffir lime leaves Extract
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณ FF
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 155,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-10-09
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-10-08
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2561
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: วัตถุประสงค์หลักของโครงงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากใบมะกรูด โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 6.1 เพื่อสกัดสารจากใบมะกรูด 6.2 เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะกรูดต่อเชื้อจุลชีพ 6.3 เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะกรูดต่อเซลล์เนื้อเยื่อปกติ 6.4 เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบมะกรูด 6.5 เพื่อผลิตสารต้นแบบจากสารสกัดในใบมะกรูด 6.6 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจากใบมะกรูดต่อเชื้อจุลชีพ 6.7 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจากใบมะกรูดต่อเซลล์เนื้อเยื่อปกติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบมะกรูด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบ 1
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดโคนต้นหม่อน ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบมะรุม การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่ ผลการต้านจุลชีพของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อเชื้อจุลชีพก่อโรค ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย สภาวะการเจริญที่เหมาะสมต่อการผลิตสารโพลิแซคคาไรด์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษของสารสกัดหยาบโพลิแซคคาไรด์จาก เชื้อรา Cordyceps sp. ที่แยกจากเชื้อราทำลายแมลงในจักจั่น สารออกฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรป่าชายเลนที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) ผลของการเหนี่ยวนำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและสารเรสเวอราทรอลในรากลอยของถั่วลิสงต่อการป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารกำจัดวัชพืชพาราควอต การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก