สืบค้นงานวิจัย
การค้นหาไส้เดือนฝอยตัวห้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
อนงค์นุช สาสนรักกิจ, บัญชา ชิณศรี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การค้นหาไส้เดือนฝอยตัวห้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
ชื่อเรื่อง (EN): Searching the predatory nematodes as the biological control agent against root-knot nematode
บทคัดย่อ: การสำรวจไส้เดือนฝอยตัวห้ำ โดยทำการเก็บตัวอย่างดินในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม นครนายก ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยโสธร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ สุราษฎร์ธานี จำนวน 270 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกพืชที่มีการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. อย่างรุนแรงและดินในสภาพป่าหรือพื้นที่ที่ไม่มีการรบกวนจากการใช้สารเคมี จัดจำแนกไส้เดือนฝอยตัวห้ำได้ 6 ชนิดคือ Dorylaimus sp., Mononchus sp., Mylonchulus sp., Tripyla sp., Mononchoides sp.และ Rhabditis การศึกษาชีววิทยาของไส้เดือนฝอย Dorylaimus sp. และ Mononchus sp. พบว่าวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยตัวห้ำในห้องปฏิบัติการใช้เวลา 40-45 วัน และ 20-25 วัน ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยตัวห้ำในเรือนทดลองอยู่ในระหว่างดำเนินการเนื่องจาก การเพิ่มปริมาณไส้เดือนฝอยตัวห้ำค่อนข้างยาก ต้องปรับปรุงเทคนิคการเลี้ยงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงไส้เดือนฝอยในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากไส้เดือนฝอยแต่ละชนิดมีวงจรชีวิตที่แตกต่างกันและมีหลายปัจจัยที่รบกวนสภาวะการศึกษาชีววิทยาของไส้เดือนฝอยดังกล่าว การสำรวจไส้เดือนฝอยตัวห้ำ โดยทำการเก็บตัวอย่างดินในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม นครนายก ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยโสธร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ สุราษฎร์ธานี จำนวน 270 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกพืชที่มีการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. อย่างรุนแรงและดินในสภาพป่าหรือพื้นที่ที่ไม่มีการรบกวนจากการใช้สารเคมี จัดจำแนกไส้เดือนฝอยตัวห้ำได้ 6 ชนิดคือ Dorylaimus sp., Mononchus sp., Mylonchulus sp., Tripyla sp., Mononchoides sp.และ Rhabditis การศึกษาชีววิทยาของไส้เดือนฝอย Dorylaimus sp. และ Mononchus sp. พบว่าวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยตัวห้ำในห้องปฏิบัติการใช้เวลา 40-45 วัน และ 20-25 วัน ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยตัวห้ำในเรือนทดลองอยู่ในระหว่างดำเนินการเนื่องจาก การเพิ่มปริมาณไส้เดือนฝอยตัวห้ำค่อนข้างยาก ต้องปรับปรุงเทคนิคการเลี้ยงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงไส้เดือนฝอยในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากไส้เดือนฝอยแต่ละชนิดมีวงจรชีวิตที่แตกต่างกันและมีหลายปัจจัยที่รบกวนสภาวะการศึกษาชีววิทยาของไส้เดือนฝอยดังกล่าว
บทคัดย่อ (EN): Surveying of predatory nematodes was conducted in Bangkok, Nonthaburi Nakhonpathom, Nakhonnayok, Pathumthani, Samutprakan, Samutsakhon, Yasothon, Khonkaen, Roiet, Sisaket, Ubonratchathani and Suratthani Provinces. Two-hundred and seventy soil samples were collected from the rhizosphere which severely infected by root-knot nematodes, Meloidogyne spp. and non-interrupted soil from chemical in the forest environmental. Six genus of predatory nematodes were found in the soil samples, Dorylaimus sp., Mononchus, Mylonchulus sp., Tripyla sp., Mononchoides sp., and Rhabditis. Biology of Dorylaimus sp. and Mononchus sp. were determined. In Vitro culture of Dorylaimus sp. and Mononchus sp. in the laboratory take 40-45 days and 20-25 days at 27 C, respectively. The efficacy of predatory nematodes to control root-knot nematodes in greenhouse will be conducted. The predatory nematodes mass rearing methods in laboratory was difficult and need more improving some techniques for rearing them caused each genus of predatory nematodes had different in their life cycle and environmental factors. Surveying of predatory nematodes was conducted in Bangkok, Nonthaburi Nakhonpathom, Nakhonnayok, Pathumthani, Samutprakan, Samutsakhon, Yasothon, Khonkaen, Roiet, Sisaket, Ubonratchathani and Suratthani Provinces. Two-hundred and seventy soil samples were collected from the rhizosphere which severely infected by root-knot nematodes, Meloidogyne spp. and non-interrupted soil from chemical in the forest environmental. Six genus of predatory nematodes were found in the soil samples, Dorylaimus sp., Mononchus, Mylonchulus sp., Tripyla sp., Mononchoides sp., and Rhabditis. Biology of Dorylaimus sp. and Mononchus sp. were determined. In Vitro culture of Dorylaimus sp. and Mononchus sp. in the laboratory take 40-45 days and 20-25 days at 27 C, respectively. The efficacy of predatory nematodes to control root-knot nematodes in greenhouse will be conducted. The predatory nematodes mass rearing methods in laboratory was difficult and need more improving some techniques for rearing them caused each genus of predatory nematodes had different in their life cycle and environmental factors.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การค้นหาไส้เดือนฝอยตัวห้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2554
การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ผลของสารสกัดจากดาวเรืองในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมะเขือเทศ ศักยภาพการใช้พืชปฏิปักษ์และผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ การคัดเลือกพืชทดสอบเพื่อใช้ประเมินความหนาแน่นของประชากรไส้เดือนฝอยรากปมในดิน การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) การจัดการป้องกันและกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมมันฝรั่งของเกษตรกรในจังหวัดตาก ประสิทธิภาพของสบู่ดำ (Jatropha curcas) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ที่เข้าทำลายพริกในแปลงปลูกตามธรรมชาติ การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรั่งด้วยสารสกัดจากเชื้อรา เอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด การประเมินประสิทธิภาพเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สาเหตุโรครากปมพริกในแปลงปลูกพืชขนาดเล็ก
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก