สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพยางพาราสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนันต์ พลธานี - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การวิจัยและพัฒนาศักยภาพยางพาราสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อนันต์ พลธานี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพยางพาราสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การยางแห่งประเทศไทย
2550
ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการวิจัย และพัฒนาระบบการกระจายสินค้าของอุตสาหกรรมยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานของยางพาราก่อนเปิดกรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ระบบผลิตยางพารา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี [ระยะที่ 1] รูปแบบเครือข่ายตลาดและโซ่อุปทานยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก