สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ tocopherol และ gamma aminobutyric acid ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
ภคินี อัครเวสสะพงศ์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ tocopherol และ gamma aminobutyric acid ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
ชื่อเรื่อง (EN): Correlation of antioxidant capacity and tocopherol and gamma aminobutyric acid content in brown and pre-geminated brown rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภคินี อัครเวสสะพงศ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pakinee Akkaravessapong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ข้าวประกอบไปด้วยสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด สารที่มีรายงานว่าพบในข้าว ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ γ-aminobutyric acid (GABA) ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยการทำงานของระบบประสาทและยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง และศึกษากลุ่มสารวิตามินอี โดยเฉพาะสารกลุ่ม tocopherol มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยลดปริมาณคลอเรสเตอรอลในเลือด ซึ่งปริมาณสารทั้งสองชนิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค High performance liquid chromatography (HPLC) ศึกษาในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก ในข้าว 11 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1 ขาวดอกมะลิ 105 ชัยนาท 1 กข31 สังข์หยด หอมกระดังงา กข6 เหนียวดำชุมแพ เหนียวดำช่อไม้ไผ่ กรามแรด และเหนียวดำหมอ เพื่อศึกษาปริมาณและผลจากแหล่งปลูกต่อปริมาณสารสำคัญ พบปริมาณสาร GABA ในข้าวกล้อง 0.9-4.9 mg/100g ข้าวกล้องงอก 8.9-50.5 mg/100g ส่วนการศึกษา Tocopherol ในข้าวพบ 2 ไอโซเมอร์หลัก คือ α-tocopherol ในข้าวกล้องพบ 0.77-4.6 μg/100g ข้าวกล้องงอกพบ 0.93-5.74 μg/100g และ γ-tocopherol ในข้าวกล้องพบ 0.27-2.91 μg/100g ข้าวกล้องงอกพบ 0.24-3.37 μg/100g และการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ใช้วิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical assay (DPPH assay) พบว่า ในข้าวกล้อง มีค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (IC50) อยู่ระหว่าง 0.03-2.21 และข้าวกล้องงอก 0.05-1.32 ค่า IC50 ที่พบ สอดคล้องกับปริมาณของสารที่ศึกษา คือ ในข้าวกล้องงอก มีสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น และพบว่าแหล่งปลูกของข้าวพันธุ์เดียวกัน มีผลต่อปริมาณ GABA แต่ไม่ส่งผลต่อปริมาณสาร Tocopherol
บทคัดย่อ (EN): Rice contains several kinds of bio-functional components. In this study, γ-aminobutyric acid (GABA) and tocopherol, or Vitamin E were identified and their relationships to antioxidant activity using DPPH assay of both brown and pre germinated Thai rice were studied. GABA, one of the two inhibitory neurotransmitters that make the neuron resistant to stimulation by excitatory neurotransmitters and inhibitor of some cancer cells activity. Tocopherols, or Vitamin E, are natural antioxidants which help improve blood cholesterol. Identification of GABA and tocopherol in both brown and pre-germinated brown rice grown from different locations were conducted in eleven varieties, namely: Khao Dawk Mali 105, PTT1, CNT1, RD31, Sang Yod, RD6, Hom Kradang-nga, Niaw Dam Chum Pae, Niaw Dam Chaw Mai Pai and Niaw Dam Maw. GABA concentrations in brown and pre-germinated brown rice using high performance liquid chromatography were in the range of 0.9-4.9 and 8.9-50.5 mg/100g, respectively. In brown rice and pre-germinated brown rice, two main isomers of tocopherol namely α-tocopherol and γ-tocopherol were identified in all rice varieties. Alpha- tocopherol in brown and pre-germinated brown rice were 0.77-4.6 and 0.93-5.74 μg/100g, respectively whereas γ-tocopherol concentrations were lower as compared to the other isomer with the range of 0.27-2.91 and 0.24-3.37 μg/100g, respectively. The anti-oxidative activity determined by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical assay (DPPH assay) as IC50 in brown and pre-germinated brown rice extracts were in the range 0.03-2.21 and 0.05-1.32 respectively. The higher in tocopherols and GABA contents with the increase in anti-oxidant activity of pre-germinated rice as compared to the brown rice may be contributed in part by the germination process of rice. However, growing locations of the same rice variety affected only on GABA contents but not on tocopherols.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329733
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ tocopherol และ gamma aminobutyric acid ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ Tocopherol และ gamma aminobutyric acid (GABA) ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็น ตัวชี้นำ ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์ การเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก และความสัมพันธ์กับสีของข้าว บ๊ะจ่างข้าวกล้องงอก 4 นํ้าข้าวกล้องงอก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก