สืบค้นงานวิจัย
ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
ภคินี อัครเวสสะพงศ์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
ชื่อเรื่อง (EN): Glycemic index of brown rice and pre-germinated brown rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภคินี อัครเวสสะพงศ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pakinee Akkaravessapong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ค่าดัชนีน้ำตาล (GI) เป็นค่าบ่งชี้คุณภาพของคาร์โบไฮเดรต โดยวัดจากการถูกย่อยและดูดซึมในร่างกายมนุษย์ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น ในช่วงเวลา 2 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตมาตรฐาน และได้มีการแบ่งอาหารตามค่าดัชนีน้ำตาล ได้เป็น 3 ชนิดคือ ค่าดัชนีน้ำตาลสูง (GI≥70) ค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง (GI = 56-69) และค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (GI≤55) การบริโภคอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำอย่างสม่ำเสมอ สามารถลดความเสี่ยงของโรคอ้วน มะเร็งลำไส้ และมะเร็งบริเวณทรวงอกได้ การศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้าวกล้องงอก 3 พันธุ์ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 กข6 สังข์หยดพัทลุง และข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุง ทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 11 คน โดยการเจาะเลือดกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบค่าระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดเฉลี่ยระหว่างเวลา 0,30,60,120,180 และ 240 นาที หลังจากนั้นนำมาสร้างกราฟ เพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟ แล้วนำมาคำนวณหาค่า GI และหาค่าดัชนีอินซูลิน (II) เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของค่า จากการศึกษาพบว่าข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 กข6 สังข์หยด และ ข้าวกล้องสังข์หยดมีค่า GI เท่ากับ 66.0, 71.4, 65.4 และ 64.0 และค่า II เท่ากับ 95.2, 99.8, 87.4 และ 80.9 ตามลำดับ จากผลที่ได้ กล่าวได้ว่า ปริมาณอมิโลส เยื่อใยอาหาร และคาร์โบไฮเดรต ในตัวอย่างอาหารมีผลต่อค่า GI ของอาหารชนิดนั้นๆ
บทคัดย่อ (EN): Glycemic index (GI) is the indexing of the glycemic response of available carbohydrate from food. GI is measured by blood glucose levels over 2 hours after took food compared with same amount of carbohydrate. Depend on GI, Food can be classified into 3 types which are High- (GI≥70), medium- (GI= 56-69) and low-glycemic-index (GI≤55). The recent studies already shown that consumption of Low-glycemic-index can decrease risk of developing diabetes, cardiovascular disease, colon and breast cancer. In this study, Identification of GI in 3 varieties of pre-germinated brown rice and 1 variety of brown rice, namely: Khao Dawk Mali 105, RD6 and Sang Yod were carried out. To determine the effect of different foods on the blood glucose and Insulin, pre-germinated brown rice, brown rice and sugars were fed to 11 patients who have type 2 diabetes syndrome. Blood glucose and Insulin levels were measured at 0, 30, 60, 90 and 120 min and expressed as a percentage of the area under the glucose and Insulin response curve. This study found that GI of pre-germinated brown rice Khao Dawk Mali 105, RD6 Sang Yod and Sang Yod brown rice were 66.00, 71.4, 65.4, and 64.0 respectively. The result of II were 95.2, 99.8, 87.4 and 80.9 respectively. These results indicated that Amylose content, dietary fiber and amount of carbohydrate in each food may affect GI and II of food.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329736
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์ การศึกษาผลระยะยาวของการบริโภคข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกพันธุ์สังข์หยด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อิทธิพลของตัวกลางและอุณหภูมิอบแห้งของฟลูอิไดซ์เบดที่มีต่อความสามารถในการย่อยข้าวกล้อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนของอาหารเช้าธัญชาติลดค่าดัชนีน้ำตาลจากข้าวก่ำ ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าว และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้ง การพัฒนาแป้งข้าวกล้องงอกที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและวิตามินบีสูงสำหรับนำไปใช้ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าวกล้องงอก ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้อง การวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไซรัปที่ผลิตจากน้ำตาลโตนด: การผลิตไซรัปที่มีการลดค่าดัชนีน้ำตาลและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และข้าวฮางงอกของข้าวไทยบางสายพันธุ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก