สืบค้นงานวิจัย
ข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอก
สุนันทา วงศ์ปิยชน - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอก
ชื่อเรื่อง (EN): Germinated brown rice and beverage products from germinated brown rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุนันทา วงศ์ปิยชน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sunanta Wongpiyachon
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ข้าวกล้องงอก คือ ข้าวกล้องที่ทำให้ส่วนของต้นอ่อนงอกออกจากคัพภะยาวประมาณ 0.5 – 1.0 มิลลิเมตร พบการเพิ่มขึ้นของสารชีวกิจกรรม เช่น กรดแกมม่าอมิโนบิวทีริก หรือเรียกย่อว่า กาบา (GABA) สารนี้มีประโยขน์ต่อร่างกาย จึงใด้ทำการวิจัยเรื่องข้าวกล้องงอก เพื่อศึกษาหากระบวนการเพาะข้าวกล้องงอกและการผลิตเครื่องดื่มจากข้าวกล้องงอก ในปี 2551 – 2553 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พบว่า กรรมวิธีที่เหมาะสมในการเพาะข้าวกล้องงอก คือนำข้าวกล้องที่มีเมล็ดสมบูรณ์มาล้างน้ำให้สะอาด แช่น้ำนาน 4 ชั่วโมง รินน้ำทิ้ง ทำการบ่มเพาะในภาชนะที่มีฝาปิดนาน 20 ชั่วโมงในสภาพอุณหภูมิห้อง ได้เป็นข้าวกล้องงอกสด สามารถนำไปผลิตเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช โดยใช้ส่วนผสมดังนี้ ข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 : ข้าวกล้องงอกข้าวเหนียวดำ : ถั่วเหลืองแช่น้ำค้างคืน : งาขาวคั่ว : น้ำ ในอัตราส่วน 1: 0.5 : 0.3 : 0.3 : 20 เท่าโดยน้ำหนัก ทำการต้ม 20 นาที มีการปั่นเป็นระยะๆ กรอง 2 ครั้ง ปรุงรสด้วยน้ำตาล 5 กรัมต่อน้ำข้าวกล้องงอก 100 มิลลิลิตร และมีการผลิตเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผงสำเร็จรูป โดยเตรียมน้ำนมถั่วเหลืองจากส่วนผสม ถั่วเหลืองแช่น้ำค้างคืน : งาขาวคั่ว : น้ำ เป็น 1 : 0.8 : 14 เท่าโดยน้ำหนัก จากนั้นผลิตข้าวกล้องงอกผง โดยนำน้ำแป้งที่ได้จากการโม่วัตถุดิบในอัตราส่วน ข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ105 : ข้าวกล้องงอกข้าวเหนียวดำ : น้ำนมถั่วเหลือง เท่ากับ 7 : 3 : 9 เท่าโดยน้ำหนัก นำไปผ่านเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ บดให้เป็นผงละเอียด แล้วบรรจุซองโดยมีส่วนผสมดังนี้ ข้าวกล้องงอกผง 8 กรัมน้ำตาลบดละเอียด 5 กรัม มอลโตเดทตริน 4 กรัม และครีมเทียม 2 กรัม ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ผลิตเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผงสำเร็จรูป โดยนำข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ไปหุงสุก โดยใช้ ข้าว : น้ำ เท่ากับ 1 :1 เท่าโดยน้ำหนัก นำข้าวสุกไปบด และทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง บดให้เป็นผง จากนั้นเตรียมถั่วเหลืองและลูกเดือยอบแห้ง โดยนำถั่วเหลืองและลูกเดือยที่แช่น้ำค้างคืน ไปนึ่งสุก บดและทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง บดให้เป็นผง บรรจุซองโดยมีส่วนผสมดังนี้ ข้าวกล้องงอกอบแห้ง 7 กรัม ถั่วเหลืองอบแห้ง 2 กรัม ลูกเดือยอบแห้ง 1 กรัม ครีมเทียม 6 กรัม นมผง 4 กรัม และน้ำตาล 10 กรัม
บทคัดย่อ (EN): Germinated brown rice is malting rice with intact embryo of 0.5-1.0 mm which has been reported of increasing beneficial bioactive products for human such as gamma amino butyric acid (GABA). Studies on preparation of enhancing GABA in germinated brown rice and its products were conducted during 2008-2010 at Pathum Thani Rice Research Center. Results indicated that appropriate method was malting of selected healthy brown rice in a closed container at room temperature for 20 hours after the seeds being washed with clean water and steeped for 4 hours. This freshly malting rice can be used for making blended drinks of germinated brown rice by pre-boiling with intermittently stirring the mixture of ingredients as germinated Khao Dawk Mali 105 : germinated black glutinous rice: over night steeped soy bean: roasted white sesame: water at a ratio of 1: 0.5 : 0.3 : 0.3 : 20 by weight for 20 minutes. Filtering the mixtures twice and adding 5 g of sugar per 100 ml of the mixtures. Processing of instant germinated brown rice was also conducted by pre-preparation of soy milk from a mixture of overnight soaked soybean: roasted white sesame: water at a ratio of 1 : 0.8 : 14 by weight. Rice starch mixture was then prepared by mixing germinated Khao Dawk Mali 105 : germinated black glutinous rice: soy milk at a ratio of 7:3:9 by weight and wet milling. The mixture was dried with a double drum drier then ground to fine powder. Eight grams of germinated rice powder were then mixed with 5 g fine sugar, 4 g maltodextrin, and 2 g non dairy cream packed in aluminium foil sachet. Another experiment was conducted at Ubon Ratchathani Rice Research Center using cooked germinated Khao Dawk Mali 105 and water at a ratio of 1 : 1 by weight. The mixture was slurred and drum dried prior to ground into powder. The powder was then packed with pre-cooked soy bean and job tear powder which were prepared by over night soaked and steamed cooked before drum dried and ground to powder. The ingredient contained 7 grams of dehydrated germinated brown rice, 2 g dehydrated soy bean, 2 g dehydrated Job’s tear, 6 g non dairy cream, 4 g dairy powder and 10 g sugar.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329689
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอก
กรมการข้าว
2553
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
ข้าวกล้องงอก ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกและเครื่องดื่มข้าวกล้องงอก G-Rice and G-Rice Beverage เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช บ๊ะจ่างข้าวกล้องงอก โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก เครื่องเพาะข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหมาก ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกให้ครอบคลุมตลอดโซ่อุปทาน ข้าวกล้องงอก อาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก