สืบค้นงานวิจัย
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องควักไส้ปลา
เพชรรัตน์ วงษ์จันฬา, สยาม เสริมทรัพย์, ฐิติวัฒน์ ทับจั่น, เพชรรัตน์ วงษ์จันฬา, สยาม เสริมทรัพย์, ฐิติวัฒน์ ทับจั่น - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องควักไส้ปลา
ชื่อเรื่อง (EN): Designing and Inventing Fish Gutting Machine
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องควักไส้ปลา เพชรรัตน์ วงษ์จันฬา* และสยาม เสริมทรัพย์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ บทคัดย่อ เครื่องควักไส้ปลาออกแบบการทำงานโดยใช้วงล้อยึดด้วยอุปกรณ์จับตัวปลาหมุนพาตัวปลาเข้าหาใบมีด และแปรงพลาสติกเพื่อผ่าท้องปลาและทำความสะอาดภายในท้องปลา โครงเครื่องสแตนเลส มีขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 900x1,000x1,080 มม. ต้นกำลังเครื่องควักไส้ปลามีจำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 ใช้มอเตอร์ 1/2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1,440 รอบ/นาที สำหรับ ขับเพลาวงล้อหมุนลำเลียงตัวปลาโดยส่งกำลังด้วยข้อต่อแบบเขี้ยวประกบเข้าเกียร์ทดรอบอัตราทด 1:60 ได้ความเร็วที่ 24 รอบ/นาที แล้วส่งกำลังจากเกียร์ทดรอบด้วยลูกรอกและสายพาน เพื่อขับเพลาวงล้อและอุปกรณ์จับตัวปลาที่ความเร็ว 6 รอบ/นาที อุปกรณ์จับตัวปลาใช้แผ่นสปริงกว้าง 25 มม. หนา 1 มม. จำนวน 2 ตัว พับขึ้นรูปให้มีช่องสำหรับวางตัวปลาโดยสปริงที่ออกแบบมีขนาดต่างกัน 3 ระดับ คือขนาดความกว้างเท่ากับ 30, 40, 50 มม. สำหรับจับกลางลำตัวของปลา มีความกว้างเท่ากับ 20, 25, 30 มม. สำหรับจับส่วนหางของปลา และมีความสูงของสปริงเท่ากับ 60, 70, 150 มม. ตามลำดับ แผ่นสปริงขันยึดกับแท่นรองรับที่เซาะร่องไว้สำหรับเลื่อนระยะ หรือถอดเปลี่ยนแผ่นสปริงได้ สำหรับปลาแต่ละขนาด แล้วจึงขันแท่นรองรับแผ่นสปริงยึดติดกับแผ่นล้อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. หนา 20 มม. จำนวน 6 ชุด ทำมุม 60 องศา ชุดที่ 2 ใช้มอเตอร์ 1/3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1,450 รอบ/นาที สำหรับขับเพลาที่ยึดใบมีดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 178 มม. หนา 2.5 มม. และเพลาใบแปรงทำความสะอาดช่องท้องปลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 230 มม. หนา 12 มม. ส่งกำลังจากมอเตอร์ด้วยรอกและสายพานขับเพลาแปรงทำความสะอาดช่องท้องปลาที่ความเร็ว 864 รอบ/นาที แล้วส่งกำลังด้วยรอกและสายพานขับเพลาใบมีดที่ความเร็ว 1,080 รอบ/นาที จากผลการทดลอง ภายในเวลา 1 นาที สามารถควักไส้ปลานิล (Oreochromis niloticus) ขนาด 3 ตัว/กก. ได้ประมาณ 28-33 ตัว คำสำคัญ: เครื่องควักไส้ปลา ปลานิล *ผู้รับผิดชอบ: ๕๐ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒๙๔๐๖๑๓๐-๔๕
บทคัดย่อ (EN): Design and Invention Fish Gutting Machine Petcharat Vongjanla* and Siam Sermsap Fisheries Industrial Technological Research and Development Division s Fish gutting machine was designed by using a pvc rolling wheel (400 mm in diameter and 20 mm in thickness) to hold and carry fish toward a circular blade (178 mm in diameter and 2.5 mm in thickness) and circular plastic brush (230 mm in diameter and 12 mm in thiekness) for gutting and cleaning fish belly, respectively. The diamension of machine frame was 900x1,000x1,080 mm (WidthxLengthxHeight). The initial power supply of the machine comprised of 2 sets: (1) An electric motor, 1/2 hp, 1 phase, 220 volts, 1,440 rpm, for driving a shaft of the roller wheel to convey fish. The power was transfered by a coupling to gear speed reducer at ratio 1:60 to acheive 24 rpm and then transpowered from the gear speed reducer by a pulley and belt for driving the shaft of the roller wheel and holders at 6 rpm. The fish holders were made of 2 flat springs with 25 mm wide and 1 mm thick which was folded to grab fish. The gap of the first spring was 30, 40 and 50 mm to catch trunk of fish and that of the second spring was 20, 25 and 30 mm to catch tail of fish. The springs were 60, 70 and 150 mm high. The 6 sets of holders were 60 degrees apart and changeable to fit with size of fish and attached with the roller wheel and (2) An electric motor, 1/2 hp, 1 phase, 220 volts, 1,450 rpm, for driving a shaft of the circular blade and a shaft of the plastic brush for cleaning fish belly. The power was transferred from a motor by a pulley and belt for driving the shaft of the plastic brush and the shaft of the circular blade at 864 and 1,080 rpm, respectively. The results showed that the machine could gut 28-33 nile tilapia (Oreochromis niloticus) sizing 3 fish/kg within 1 minute. keywords: gutting fish machine, Nile tilapia *Corresponding author: 50 Kaset-Klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 02940 6130-45
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-04-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องควักไส้ปลา
กรมประมง
30 เมษายน 2553
กรมประมง
โครงการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องต้นแบบขนถ่ายวัสดุฝนหลวงแบบใช้สายพานลำเลียง การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยในระดับเกษตรกร การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกหอมแดง การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าเมล็ดตาล วิจัยออกแบบเครื่องทำความสะอาดขิง การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงน้ำยางข้นแบบอัตโนมัติ การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลัง การออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง การประดิษฐ์เครื่องสาวไหมพุ่ง "ยูบี" การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบกรีดยางพาราแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก