สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่
วิทธวัช โมฬี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อเรื่อง: ผลของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of free-range layer system on production performance, egg quality, cholesterol content and fatty acid composition of egg
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิทธวัช โมฬี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัขครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ต่อสมรรถนะการ ให้ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่ โดยใช้ไก่ไข่ สายพันธุ์ทางการค้า (Isa Brown) อายุ 30 สัปดาห์ จำนวน 276 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 ซ้ำ ดังนี้คือ กลุ่มที่ 1 เลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ (4 ตัว/กรง) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น (3 ตัว/ตร.ม.) และกลุ่มที่ 3 เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น (5 ตัว/ตร.ม.) และมีพื้นที่ปล่อยออกสู่แปลงหญ้า (2 ตร.ม.ตัว) เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ (อายุไก่ 30 ถึง 42 สัปดาห์ ไก่ทั้งสามกลุ่มได้รับอาหารสูตรเดียวกันตลอด การทดลอง ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ไม่มีผลต่อผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ และอัตราการ เปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักไข่ (P>0.05) แต่พบว่าไก่ไขที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้นกินอาหารได้มากกว่าไก่ที่ เลี้ยงบนกรงตับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P0.05) แต่พบว่าการเลี้ยงไก่ไข่แบบมีพื้นที่ปล่อยสู่ แปลงหญ้ามีสีไข่แคงเข้มกว่าไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้นและบนกรงดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P 0.05) แต่พบว่าการเลี้ยงไก่ไข่แบบมีพื้นที่ปล่อยสู่แปลงหญ้ามีการสะสมกรดไขมันชนิด โอเมก้า3 ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 ต่อโอเมก้า-3 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (P
บทคัดย่อ (EN): The objective of this research was to determine the efiect of laying hen rearing system on production performance, egg quality, cholesterol content and fatty acid composition of egg. A total of 276, 30-wk-old Isa Brown laying hens were randomly allocated into 3 treatments: conventional battery cage, floor pen and free-range system. In conventional battery cage treatment, birds were reared with 4 birds per cage. In floor pen treatment, birds were housed with 5 birds per m. In free- range treatment, birds were housed in a similar floor pen; in addition, they also had an outdoor grass paddock (2 m per bird). All birds were provided with the same diet during 12 weeks of experimental period (30 to 42 weeks of age). The results showed that the different rearing systems did not affect to egg production, egg weight and feed conversion ratio (P>0.05). However, the hens in the floor pen treatment had higher feed intake than the hens in the conventional battery cage treatment (P0.05). However, the hens in the free-range treatment had higher egg yolk color than the hens in the conventional battery cage and free-range system (P0.05). However, the proportion of n-3 fatty acids was higher and the ratio of n-6 to n-3 fatty acids was lower in the free- range treatment than in floor pen and conventional battery cage treatments (P
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30 กันยายน 2555
ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง การเสริมเคยแอนตาร์กติก (Euphausia superba) ในอาหารไก่ไข่ต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถนะการผลิต คุณภาพทางกายภาพของไข่ไก่ องค์ประกอบกรดไขมัน และเสถียรภาพออกซิเดชั่นของไขมัน อิทธิพลของขนาดไข่ต่อคุณภาพไข่ ผลของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบกึ่งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อ ผลการเสริมกระเทียม (Allium sativum) และกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อผลผลิต ไข่ของไก่ไข่ระยะเริ่มไข่ ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และ ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ ผลผลิตไข่และช่วงเวลาออกไข่ของไก่พันธุ์แท้บางพันธุ์ ผลการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่ อิทธิพลของสารสกัดจากใบบัวต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่ และโคเลสเตอรอลในไข่แดง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก