สืบค้นงานวิจัย
ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาดุกทะเล
ธำรงค์ อมรสกุล, ไพรัตน์ จีรเสถียร, ธำรงค์ อมรสกุล, ไพรัตน์ จีรเสถียร - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาดุกทะเล
ชื่อเรื่อง (EN): Breeding Biology and Rearing of Canine Catfish-Eel, Plotosus canius Larvae
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: Reproductive biology of canine catfish-eel, Plotosus canius  was study on determining gonadosomatic index (GSI) at Pattani Bay in year round to collect 10 female fishes per month. It was found the mean of gonadosomatic index (GSI) maximum was 8.4 % in October, and minimum was 0.24 % in April.  Study on maturity of female, it was found that the size at sexual maturity of female canine catfish-eel was 51.9 ± 4.92 cm in average total length and 788.8±175.19 g in average body weight (Mean ± SD, n=13).  The eggs were adhesive demersal egg and rounded.  The size of fish eggs have five groups which were 2.89± 0.19 mm in group1 (3.33%), 3.44±0.36 mm in group2 (6.92%), 4.65±0.28 mm in group3 (11.02%), 5.65±0.26 mm in group4 (54.10 %) and 6.38±0.25 mm in group5 (24.6 %), respectively (Mean±SD, n=510).  From the size of fish eggs were showed the characteristic that two groups were similar such as group 4 and group 5 and have more the number of fish eggs for spawning.  The fecundity was 1,842.14±543.41 ova/fish and gonadosomatic index (GSI) was 10.87±1.09 % (Mean±SD, n=14).  It was found the relationship between total length and body weight have the linear regression y = 0.0256x + 31.738 R2 = 0.82 when x was total length and y was body weight. The relationship between body weight and fecundity, have the linear regression  y = 1.83x + 398.67 R2= 0.34 when x was body weight, y was fecundity.   Study saline solution effect to sperm motility. Study on sexual maturity of male canine catfish-eel in Pattani bay on 3 fishes were injected with concentration of suprefact acetate(buserline) 10 µg/kg mixed motilium (domperidone) 10 mg/kg after 12 hour injection to take some sperms were mixed with sodium cloride solution at concentration levels such as 0, 0.7, 0.8, 0.9 and 1 %,  After 1 minute it was found the movement percentage 0, 24.6, 31.0, 70.3 และ33.3 %, respectively.  The movement of sperms at concentration level 0.9 % to higher than 0, 0.7, 0.8 and 1 %.  The results were significantly different (P<0.05).   Study on sexual maturity of male canine catfish-eel were stimulated using chemical injection with concentration of suprefact acetate(buserline) 10 µg/kg mixed motilium (domperidone) 10 mg/kg.  To classification in 5 groups which were group control (no injection), 20, 24, 28 and 32 hr after chemical injection to determine sexual maturity of male such as density, motile and duration sperm, it was found were no significantly different (P>0.05).   Study on histology of ovary stage in year round, it was found in August, September and October the female canine catfish-eel were late develop and gravid stage that is suitable for spawning.  And study on the concentration of chemical injection for female fish in 5 groups, it was found for the first injection using suprefact  15 µg/kg mixed motilium 10 mg/kg and 16 hr after first injection to done second injection using suprefact 30 µg/kg mixed motilium 10 mg/kg
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาดุกทะเล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 กันยายน 2554
โครงการวิจัยและเผยแพร่การเลี้ยงปลาดุกทะเลโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการเสริมหัวกุ้งในบ่อของเกษตรกร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การเพาะและอนุบาลปลาดุกเนื้อเลน การศึกษาการเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาค้อลายดวง การเพาะพันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กโดยการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 2 วิธี การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับปลาดุก ความหลากชนิดลูกปลาในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้พะยูง เปรียบเทียบปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุกบิ๊กอุย( Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus )ที่เลี้ยงในระบบชีววิถีทั้งที่ใช้และไม่ใช้ปลานิล( Oreochromis niloticus )เลี้ยงร่วมเพื่อมาตรฐานอาหารปลอ การพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X C. gariepinus) การอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตรให้ได้ขนาด 5-7 เซนติเมตรในบ่อดินที่มีระบบการเติมออกซิเจน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก