สืบค้นงานวิจัย
จำนวนโครโมโซมของงาที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีการเพิ่มชุดโครโมโซมโดยใช้โคลชิซิน
ณัฐชานันท์ พันธ์อิ่ม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: จำนวนโครโมโซมของงาที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีการเพิ่มชุดโครโมโซมโดยใช้โคลชิซิน
ชื่อเรื่อง (EN): Chromosome Number of Irradiated Sesame by Chromosome Doubling Technique Using Colchicine
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณัฐชานันท์ พันธ์อิ่ม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Natchanun Pan-im
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ณัฐา โพธาภรณ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Nuttha Potapohn
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาโครโมโซมของงาที่ผ่านการฉายรังสีแล้วนำไปเพิ่มชุดโครโมโซม โดยใช้สารละลายโคลชิซินที่ความเข้มข้น 0.5 % (c1) w/w และได้มีการทดลองหาวิธีการนับจำนวนโครโมโซมที่เหมาะสม พบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บปลายรากงา คือ 08:30 – 09:30 น. ระยะเวลาในการหยุดวงชีพของเซลล์โดยแช่ในสารละลาย para-dichlorobenzene (PDB) นาน 1.5 ชั่วโมง และระยะความยาวนานที่เหมาะสมของการย้อมสีปลายรากด้วยสารละลาย carbol fuchsin นาน 24 ชั่วโมง ให้ผลดี มีระยะการแบ่งตัวที่สามารถนับจำนวนโครโมโซมได้ สารละลายโคลชิซินไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมของงาทุกสายพันธุ์ (2n = 2x = 26) ยกเว้น สายพันธุ์ N1S3c1 ต้นที่ 5 มีจำนวนโครโมโซม 2n = 4x = 52
บทคัดย่อ (EN): Chromosome number of irradiated sesame by chromosome doubling technique using colchicines was studied. Suitable method for chromosome count was tested. It was found that root tip collected at 08:30-09:30 am, pre-treatment durations in para-dichlorobenzene (PDB) of 1.5 hours and staining durations in carbol fuchsin of 24 hours, gave the best result. The results showed that colchicine had no effect on chromosome number, 2n = 2x = 26, except for one plant of line N1S3c1, 2n = 4x =52.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/246369/168467
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
จำนวนโครโมโซมของงาที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีการเพิ่มชุดโครโมโซมโดยใช้โคลชิซิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
สัณฐานวิทยาโครโมโซมของข้าวเหนียวดำ การศึกษาโครโมโซมกล้วยพันธุ์พื้นบ้านของภาคเหนือ ศึกษากระบวนการผลิตงางอกร่วมกับการออกแบบและสร้างเครื่องคั่วงางอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร เครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีสะอาดในงานก่อสร้างกรณีศึกษา 4 (R) การลด การใช้ซ้ำการนำกลับมาใช้ใหม่ และการดึงทรัพยากรกลับ ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่ การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อนซึ่งอุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า-3 และสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อใช้ทางคลินิกในภาวะความจำเสื่อมและภาวะภูมิแพ้ พันธุศาสตร์ของลักษณะทางการเกษตรต่างๆ ในงา การใช้เมล็ดถั่วมะแฮะเพื่อเป็นอาหารสัตว์ปีก 3. ใช้ถั่วมะแฮะเป็นแหล่งของโปรตีน/พลังงานในอาหารไก่ไข่ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก