สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับลักษณะสีขนของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก
รังสรรค์ เจริญสุข - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับลักษณะสีขนของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รังสรรค์ เจริญสุข
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-02-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-01-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1 เพื่อศึกษาโครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรไก่พื้นเมืองไทยที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมจากจุดกลายพันธุ์ของยีน Melanocortin 1 receptor (MC1R) 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีน MC1R กับลักษณะสีในไก่พื้นเมืองไทย 3 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของไก่พื้นเมืองและรูปแบบวิถีการเลี้ยงของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลยสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับลักษณะสีขนของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 มกราคม 2560
ความสัมพันธ์ของยีน MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร เจ้าพ่อทัพ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าและชุมชน พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน กึ่งกรุปของการแปลงที่รักษาความสัมพันธ์ ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของดีเอนเอจากไมโตคอนเดรียและโครโมโซมวายในประชากรภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง Macrophomina Phaseoli และ Mcloi dogyne javanica ต่อโรคโคนเน่าดำของถั่วเขียว รูปแบบของยีน cGH, IGF-1, ApoB2, ApoVLDL-II และ FASN กับน้ำหนักตัวและระดับคอเลสเตอรอลในพลาสมาของไก่พื้นเมืองไทยลูกผสม ผลของอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ของไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ ชั่วรุ่นที่ 5)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก