สืบค้นงานวิจัย
ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การเกิดพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในรอบ 8 ปีของประเทศไทย
ศิริวรรณ ลือดัง - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อเรื่อง: ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การเกิดพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในรอบ 8 ปีของประเทศไทย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศิริวรรณ ลือดัง
บทคัดย่อ: ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การเกิดพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในรอบ 8 ปีของประเทศไทย
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: http://e-library.dmsc.moph.go.th/view.asp?id=138
เผยแพร่โดย: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ: สถานการณ์การเกิดพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในรอบ 8 ปีของประเทศไทย
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การเกิดพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในรอบ 8 ปีของประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
ชนิดของเห็ดมีพิษ เห็ดที่รับประทานได้และที่น่าสนใจ เห็ดกลุ่มโบลีตส์ของประเทศไทย ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์หัดและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เห็ดบางชนิดในสกุล Ganoderma และสกุลใกล้เคียง ชนิดของเห็ดสกุล Lepiota และสกุลใกล้เคียงในประเทศไทย ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ระดับคุณภาพการตรวจครีเอตินินในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกไทย ปี 2558-2559 การศึกษาสถานการณ์สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย การศึกษาสถานการณ์การผลิตยางแผ่นของประเทศไทย ปี 2530 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดบดเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก