สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นบริเวณหัวคอนดายส์ในภาพรังสีปริทัศน์กับความหนาแน่นของกระดูกในสตรีหลังวัยหมดระดูก
ดร.ศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นบริเวณหัวคอนดายส์ในภาพรังสีปริทัศน์กับความหนาแน่นของกระดูกในสตรีหลังวัยหมดระดูก
ชื่อเรื่อง (EN): A study of relationship between condylar head bone density in panoramic radiograph and bone mineral density (BMD) in assessment of osteoporosis in postmenopause women
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดร.ศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของขอบกระดูกทึบบริเวณขอบล่างของขากรรไกรล่างหลังต่อรูข้างคางจนถึงจุดลึกที่สุดของร่องแอนตีโกเนียลและหัวคอนดายส์ในภาพรังสีปริทัศน์กับความหนาแน่นของกระดูกในสตรีหลังวัยหมดระดูก
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562-09-30
เอกสารแนบ: https://stdb.mhesi.go.th/research/92066
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของหัวคอนดายส์ในภาพรังสีปริทัศน์กับความหนาแน่นของกระดูกในสตรีหลังวัยหมดระดู
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นบริเวณหัวคอนดายส์ในภาพรังสีปริทัศน์กับความหนาแน่นของกระดูกในสตรีหลังวัยหมดระดูก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2562
เอกสารแนบ 1
การศึกษาความสัมพันธ์ของภาพรังสีปริทัศน์กับความหนาแน่นของกระดูกในประเมินภาวะกระดูกพรุนในกลุ่มสตรีหลังวัยหมดระดู ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีขอบกระดูกทึบของขากรรไกรล่างในภาพรังสีปริทัศน์กับความหนาแน่นของกระดูกในสตรีหลังวัยหมดระดู การเลี้ยงปลาแดงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ความหนาแน่นต่างกัน การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน เจ้าพ่อทัพ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าและชุมชน กึ่งกรุปของการแปลงที่รักษาความสัมพันธ์ ผลของระดับความหนาแน่นต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาหมอด้วยชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน การอนุบาลปลาเวียนในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง Macrophomina Phaseoli และ Mcloi dogyne javanica ต่อโรคโคนเน่าดำของถั่วเขียว การอนุบาลลูกปลาโมงในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนที่ความหนาแน่นและระดับความลึกน้ำต่างกัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก