สืบค้นงานวิจัย
ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ
มาโนช โพธาภรณ์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ
ชื่อเรื่อง (EN): Integrated Research to Enhance Efficiency in the Production and Marketing of Rose Flower. Sub-project 3 : A Study of Competition in the Market for Rose and Production Potential in the Royal Project Foundation areas.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มาโนช โพธาภรณ์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: แม้ว่าทุกวันนี้ธุรกิจการปลูกกุหลาบที่อำเภอพบพระจังหวัดตากจะมีขนาดและมูลค่าที่น้อยลงกว่าเดิมเกือบ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาประมาณเกือบ ๑๐ ปีที่ผ่านมาจากมูลค่าเพิ่มโดยเฉลี่ยประมาณ ๕๓๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘ มาเป็น ๓๒๙ ล้านบาทในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖แต่พบพระยังถือว่าเป็นแหล่งผลิตกุหลาบขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ในแง่ของพื้นที่เพาะปลูก โดยส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาด ทุกวันๆละกว่า ๑ ล้านดอกโดยเฉลี่ยด้วยรถกระบะประมาณ ๑๕ คัน สนองความต้องการใช้ไม้ดอกขนาดเล็กที่ราคาไม่แพงมากนัก ของผู้บริโภคโดยทั่วไปและเพื่อการจัดงานอีเว้นต์ การสำรวจภาคสนามพบว่า รูปแบบทางธุรกิจของพบพระจะเป็นไปด้วยการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตแต่ละรายกับพ่อค้าที่ปากคลองตลาดโดยตรงโดยมี ล้ง ทำหน้าที่รวบรวมสินค้าและขนส่งและหักค่าขนส่งในราคาดอกละ ๑๐สตางค์ เกษตรกรจะทราบราคาสินค้าและได้รับการชำระเงิน๗ วันหลังการขาย เนื่องจากราคาถูกกำหนดจากตลาดปลายทาง ซึ่งจะขึ้นลงตามภาวะอุปสงค์และอุปทาน และไม่มีราคาอ้างอิงเป้นแรงจูงใจให้เกษตรกรรายใหญ่เปิดร้านค้าในตลาดปลายทาง เพื่อช่วยให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดได้ดีขึ้น การมีกิจการค้าดังกล่าวเป็นผลดีต่อการวางแผนการผลิตที่พบพระ นอกเหนือจากการได้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากกิจการค้าในตลาดปลายทาง
บทคัดย่อ (EN): Rose production from Phobpra district Tak province may have shrunk by about 40 percent in economic value from 530 million baht in term of annual value added in the year 2003-2006 to about 329 million baht in the year 2010-2013. Yet, it is still a reliable supply for mass customers and a pool of inexpensive materials for designer/ florists alike. Each day over a million roses are transported to the pakkrong-talad market via about 15 mini-trucks. Business model of the Phobpra rose is uncovered through field research.Rose is sold from farmers directly to a specific trader while the shipper gets fixed fee of Baht 0.1 per rose. Farmers are compensated seven days after the shipment date at a price directly tied to conditions in the destination market. Because rose prices tend to fluctuates in accordance to the market condition, and there is no price reporting system, growers are found to enter into rose trading business in order to enhance their capacity for market surveillance to feed market information back to farming side of their business. The motivation is not just for increase profit from additional trading activity on its own.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2557
การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดผักพื้นบ้าน โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตของผู้ผลิตผักอินทรีย์ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตเบญจมาศ ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพกุหลาบ การศึกษาฟังก์ชั่นการผลิต ศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดปอสาในภาคเหนือ การผลิตและการตลาดสับปะรด จังหวัดเพชรบุรี การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดของกะหล่ำปลี ศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดยางของสถาบันเกษตรกร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก