สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท๊อฟฟี่มังคุด ของเกษตรกรภาคตะวันออก
ธิติมา ไชยมงคล, สุพัตรา ปราณี - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท๊อฟฟี่มังคุด ของเกษตรกรภาคตะวันออก
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท๊อฟฟี่มังคุด ของเกษตรกรภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
30 กันยายน 2558
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์มังคุดของเกษตรกรภาคตะวันออก ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกของเกษตรกรภาคตะวันออก กลยุทธ์การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์มังคุดของเกษตรกรภาค ตะวันออก การพัฒนาผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์มังคุดของ เกษตรกรภาคตะวันออก การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการแปรรูปผลผลิตมังคุด การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกกและทอเสื่อของเกษตรกรในภาคตะวันออก สภาพการผลิตมังคุดของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดในภาคตะวันออก การศึกษากลยุทธ์การผลิตการตลาดผลไม้ (กรณีศึกษา ทุเรียน มังคุด เงาะ) ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการเก็บเกี่ยวมังคุดของเกษตรกรในภาคใต้ บทบาทของที่ปรึกษายุวเกษตรกรในภาคตะวันออก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก