สืบค้นงานวิจัย
การทดลองหาผลผลิตของพืช 4 ชนิด เพื่อใช้ทำปุ๋ยหมัก
นิมิต มุตตามระ - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาผลผลิตของพืช 4 ชนิด เพื่อใช้ทำปุ๋ยหมัก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิมิต มุตตามระ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การปลูกหม่อนที่จะให้ผลผลิตของใบสูงและมีคุณภาพดี จะต้องใช้ปุ๋ยหมักใส่ในแปลงเป็นจำนวนมาก ดังนั้นถ้าจะปลูกหม่อนเป็นจำนวนมากจะต้องใช้อินทรีย์วัตถุต่างๆ เพื่อเตรียมทำปุ๋ยหมักซึ่งบางครั้งก็ไม่เพียงพอ การทดลองนี้จุดประสงค์เพื่อหาวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละหลายครั้ง โดยไม่ต้องปลุกใหม่และผลผลิตดี เพื่อไว้ทำปุ๋ยหมักใส่แปลงหม่อน
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2516
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2517
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองหาผลผลิตของพืช 4 ชนิด เพื่อใช้ทำปุ๋ยหมัก
กรมหม่อนไหม
2517
กรมหม่อนไหม
ผลการใช้ปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตในแปลงหม่อนสกลนคร โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS การทดลองหาผลผลิตใบหม่อนที่ตัดต่ำในฤดูต่างๆ การเปรียบเทียบผลผลิตที่ใช้ระยะปลูกต่างกัน การทดลองเปรียบเทียบผลผลิตของอัลฟัลฟ่า การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้ง การสำรวจและติดตามข้อมูลด้านการผลิตของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการประเมินผลผลิตล่วงหน้าของสับปะรดในจังหวัดลำปาง ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักของชุมชนภายใต้สภาวะการใช้น้ำน้อย การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัย
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก