สืบค้นงานวิจัย
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเบียร์ด้วยข้าวโพดเพาะงอก
ณัฐพร จันทร์ฉาย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเบียร์ด้วยข้าวโพดเพาะงอก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณัฐพร จันทร์ฉาย
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.2-56-031
ชื่อแหล่งทุน: เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเบียร์ด้วยข้าวโพดเพาะงอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2556
การเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนและฤดูแล้ง : กรณีศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก ผลของปุ๋ยน้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและอ้อย โครงการทดสอบปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของข้าวโพดหวาน (ปีที่ 2) ผลของการใช้กากเมล็ดสบู่ดำต่อสมบัติบางประการของดิน และผลผลิตของข้าวโพดเทียน การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลคุณภาพสูงจากข้าวโพดเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ศึกษาผลการใช้ข้าวโพดที่มีปริมาณกรดไฟติคต่ำต่อสมรรถนะการผลิตและการย่อยได้ของโภชนะในสุกรและไก่เนื้อ ผลของวิธีการจัดการวัชพืชแบบต่าง ๆ ต่อการให้ผลผลิตข้าวโพด การวิจัยการผลิตไพลแบบบูรณาการ การปรับปรุงสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก