สืบค้นงานวิจัย
โครงการพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ
มงคล ตุ่นเฮ้า, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์, วิชัย โอภานุกุล, มานพ คันธามารัตน์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ
ชื่อเรื่อง (EN): Development of Automatic Machinery to Maintain Sugarcane
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: -ต้นแบบเครื่องบำรุงตออ้อยแบบอัตโนมัตินี้ ได้ออกแบบสร้างเพื่อใช้ทดสอบกับแทรคเตอร์ขนาดกลาง 36-50 แรงม้าโดยมีขนาดเครื่องประมาณ 1 x 1เมตร รับกำลังขับจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรคเตอร์ เครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นสำหรับการตัดอ้อยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้หน่ออ้อยใหม่ที่มีความแข็งแรง การทดสอบพบว่า การเลือกใช้ใบมีดตัดที่มีลักษณะวงเดือนให้ผลการตัดที่ดีกว่าใบมีมีดตัดแบบเหล็กแบน ความเร็วรอบการตัดที่ใช้ทดสอบไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนระบบส่งกำลังที่ใช้โซ่ กับชุดเกียร์อัตฺโนมัติ CVT ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ด้วยเช่นกัน
บทคัดย่อ (EN): -Abstract This model of automatic sugar cane Designed to be used with 36-50 horsepower medium-sized tractors, the machine measures 1 x 1m. It is driven from the tractors power shaft. The prototype built for sugarcane cutting is another way to make new sugar cane shoots. The test found. The choice of a cutting knife with a circular shape gives better cutting results. The blade has a flat steel cutter. The cut-off speed was not statistically different. Chain transmission system CVT gearboxes are not statistically different. At the 0.05 significant
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2560
โครงการวิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องขนย้ายอ้อยขึ้นรถบรรทุก โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดและเก็บใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝังปุ๋ยในไร่อ้อย โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center ) ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระยะที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยสำหรับภาคกลาง เหนือ ตะวันออกและตะวันตก โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับเตรียมดินและสับใบเศษซากอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง ความสูญเสียของอ้อยเนื่องจากหนอนด้วงหนวดยาวอ้อย เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก