สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วลูกไก่สายพันธุ์ดีเด่นในฤดูฝนและฤดูแล้ง
อาคม กาญจนประโชติ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วลูกไก่สายพันธุ์ดีเด่นในฤดูฝนและฤดูแล้ง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อาคม กาญจนประโชติ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: RPF-50-011
ชื่อแหล่งทุน: มูลนิธิโครงการหลวง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วลูกไก่สายพันธุ์ดีเด่นในฤดูฝนและฤดูแล้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2550
การเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนและฤดูแล้ง : กรณีศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก ถั่วเหลืองสายพันธุ์ก้าวหน้า ศักยภาพและแนวทางการใช้การคัดเลือกจีโนมในการปรับปรุงพันธุ์ไก่ในอนาคต ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพริก 35 พันธุ์ ถั่วเขียวผิวดำสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อขนาดเมล็ดใหญ่ : L3-8 ผลของการให้น้ำชลประทานเพิ่มเติมต่อ การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของปาล์มน้ำมันในช่วงฤดูแล้ง ปีที่ 1 ศักยภาพการจัดการตลาดผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พันธุ์ข้าวเจ้าพัทลุง ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศักยภาพการให้ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และสหสัมพันธ์ของ องค์ประกอบผลผลิตกับผลผลิตของมันเทศ 5 พันธุ์ ศักยภาพการให้ผลผลิตของงาหอมบนพื้นที่สูง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก