สืบค้นงานวิจัย
ผลการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่
เจษฎา รัตนวุฒิ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of dietary silicic acid powder containing bamboo vinegar supplementation on performance, egg quality and intestinal bacterial population of laying hens
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เจษฎา รัตนวุฒิ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jessada Rattanawut
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบผลการเสริมกรดซิลิซิกผงที่ผสมร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ (silicic acid powder containing bamboo vinegar, SPV) ในอาหารต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่ การทดลองใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และใช้ไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร อายุ 25 สัปดาห์ จำนวน 64 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี 4 ซ้ำๆ ละ 4 ตัว โดยไก่ไข่จะได้รับอาหารพื้นฐาน แล้วเสริมด้วย SPV ที่ระดับ 0, 0.1, 0.3 และ 0.5% ของอาหาร ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ บันทึกปริมาณอาหารที่กิน ผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ มวลไข่ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นผลผลิตไข่ ตรวจสอบคุณภาพไข่ และนับจำนวนแบคทีเรียในลำไส้เล็กส่วนปลาย จากการทดลองพบว่า การเสริม SPV ในอาหารที่ระดับ 0.3 และ 0.5% มีแนวโน้มทำให้ปริมาณอาหารที่กิน และผลผลิตไข่เพิ่มขึ้น (P0.05) และการเสริม SPV ในอาหารที่ระดับ 0.3 และ 0.5% มีผลทำให้เชื้ออีโคไล (P
บทคัดย่อ (EN): This study examined the effects of silicic acid powder containing bamboo vinegar (SPV) supplementation in the laying hen diet on productive performance, egg quality and intestinal bacterial population. Sixty four 25-week-old Single Comb White Leghorn layers were reared under a completely randomized design. The hens were randomly divided into 4 treatment groups, with 4 replicates per treatment and 4 hens per replicate. They were fed a basal diet supplemented with SPV at 0, 0.1, 0.3 or 0.5% of diet for 16 weeks. Feed intake, egg production, egg weight, egg mass, feed conversion ratio, egg quality and ileal bacterial count were examined. Results showed that dietary supplementation with 0.3 and 0.5% SPV tended to increase feed intake and egg production (P0.05). In the ileal content, populations of Escherichia coli (P
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=1102.pdf&id=3833&keeptrack=5
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2562
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และ ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ ผลของการเสริมกากงาขี้ม้อนในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อการผลิตไข่และคุณภาพของไข่ ผลของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่ การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไข่โดยการเสริมใบหม่อน และไนอะซิน ในอาหารไก่ไข่ การเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารไก่ไข่ การเสริมแกมม่า-โอรีซานอลและวิตามินอีในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และองค์ประกอบทางเคมีในไข่แดง การใช้มันสำปะหลังบดเป็นอาหารผลัดขนกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่ อิทธิพลของขนาดไข่ต่อคุณภาพไข่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก