สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: เพื่อศึกษาความเข้มข้นของตัวทำละลายที่ดีที่สุดในการสกัดรำข้าวหอมนิล และไรซ์เบอรี โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรีในการต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดรำข้าวต่อจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียในอาหาร เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรีในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟินอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่ง เพื่อศึกษาผลของการใช้สารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2559
การผลิตเอนไซม์สำหรับรักษาโรคโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับพืช ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงความหนืด ของข้าวพันธุ์ต่างๆ ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสที่ก่อโรคในปลากะรังดอกแดง ผลของสภาพการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปิดความดันต่ำที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงในโรงเก็บ ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเรืองแสง Rhodamin-B ต่อคุณภาพหลังการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp. การกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ เพื่อต้านอนุมูลอิสระ และต้านจุลินทรีย์ในการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาว ผลการใช้วัสดุเพาะและเชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม. ต่อผลผลิตและคุณภาพของเห็ดเศรษฐกิจ 7 ชนิด ผลของสารสกัดมาตรฐานพรมมิและส่วนประกอบในสารสกัดต่อการยับยั้งหรือเหนี่ยวนำการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมตับของมนุษย์ การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก