สืบค้นงานวิจัย
เชื้อนิปาห์ไวรัส (Nipah Virus)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อเรื่อง: เชื้อนิปาห์ไวรัส (Nipah Virus)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทคัดย่อ: เชื้อนิปาห์ไวรัส (Nipah Virus)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: http://e-library.dmsc.moph.go.th/view.asp?id=27
เผยแพร่โดย: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ: เชื้อนิปาห์ไวรัส (Nipah Virus)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เชื้อนิปาห์ไวรัส (Nipah Virus)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus) GLIFT Kit เพื่อการตรวจสอบเชื้อ Potato Virus Y ในมันฝรั่ง พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส การตรวจเชื้อไวรัส BHV-1 ด้วยเทคนิค Nested PCR การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน การศึกษาปฏิสัมพันธ์ในกุ้งก้ามกรามและไวรัสก่อโรคในกลุ่ม nodavirus การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยต่อการแบ่งตัวของ highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus การพัฒนา GLIFT Kit เพื่อตรวจเชื้อไวรัส Sugarcane Mosaic Virus subgroup Maize Dwarf Mosaic Virus
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก