สืบค้นงานวิจัย
ผลของการใช้ยูเรียทดแทนโปรตีนในอาหารเป็ดเนื้อ
นรินทร์ ทองวิทยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้ยูเรียทดแทนโปรตีนในอาหารเป็ดเนื้อ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นรินทร์ ทองวิทยา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-41-024
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2541
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2541
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการใช้ยูเรียทดแทนโปรตีนในอาหารเป็ดเนื้อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2541
ผลของเสริมยูเรียและกากน้ำตาลในอาหารเป็ดเนื้อ การใช้เศษเหลือของกากถั่วดาวอินคาเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารปลานิลแดง พัฒนาการวิเคราะห์โปรตีนในอาหาร ผลการใช้กากมันสำปะหลังหมักในอาหารโคเนื้อต่อการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะ การเลี้ยงปลาเทโพด้วยอาหารสำเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนต่ำสลับกับอาหาร ที่มี่ระดับโปรตีนสูง พันธุกรรมกับอาหารโคนม การศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม อาหารสำคัญเช่นใดกับมนุษยชาติ ผลของอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ของไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ ชั่วรุ่นที่ 5)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก