สืบค้นงานวิจัย
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน
วัชรินทร์ รัตนชู - กรมประมง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Culture of Hermonal Sex reversal Nile Tilapia in Earthen Pond at Different Stocking ensities
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วัชรินทร์ รัตนชู
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไพบูลย์ วัฒนกิจ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2540
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2541
เอกสารแนบ: https://elibonline.fisheries.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&wa=C4890E5&bid=1073&qst=%4059709%2C%4059740%2C%5E%2C%4059863%2C%5E%2C%4060019%2C%5E%2C%4060821%2C%5E&lang=1&db=Main&pat=%A1%D2%C3%E0%C5%D5%E9%C2%A7%BB%C5%D2%B9%D4%C5%E1%BB%C5%A7%E0%BE%C8&cat=gen&skin=s&lpp=20&catop=&scid=zzz
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
2541
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
แนวทางการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงปลาบึกในบ่อดินและในกระชัง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ดุลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannameii) ระบบความเค็มต่ำในบ่อดินที่มีเนื้อดินประเภทต่างกัน การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน การเลี้ยงปลานิลเพศผู้ 3 สายพันธุ์ในบ่อดิน การอนุบาลปลาบู่ขนาด 5 เซนติเมตรในบ่อดินด้วยความหนาแน่นต่างกัน ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า การเลี้ยงปลาแดงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ความหนาแน่นต่างกัน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก