สืบค้นงานวิจัย
การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน
คนึง บัวชุม - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: คนึง บัวชุม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความเข้มข้นของสารละลายกรดเกลือกับการฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยและอบรมไหมนครราชสีมา ตุลาคม 2519 ไข่ไหมที่ใช้ทดสอบจำนวน 5 พันธุ์ ผลปรากฏว่าการฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที โดยใช้สารละลายเกลือที่มี ๔.พ. 1.10 ...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2519
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2519
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน
คนึง บัวชุม
กรมหม่อนไหม
2519
กรมหม่อนไหม
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น ผลการเก็บไข่ไหมในห้องเย็นก่อนฟักเทียมแบบฟักทันที การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในไข่ไหมชนิด ฟักทันทีและหลังจากเก็บในห้องเย็นระยะเวลาหนึ่งสำหรับพันธุ์ K และ K8 การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซนต์การฟักออกไข่ไหม การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในอุณหภูมิ 5 °ซ. นาน 70 วัน แล้วนำมาเก็บไว้ในอุณหภูมิ 15 °C อีก 0-3 วัน การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก