สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาส้มเกลี้ยงจังหวัดลำปาง
กัลยา เกาะกากลาง - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาส้มเกลี้ยงจังหวัดลำปาง
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Sweet Orange (Citrus senesis L. Osbeck) in Lampang Province.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: กัลยา เกาะกากลาง
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: รวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของส้มเกลี้ยงจากแหล่งปลูกส้มเกลี้ยง ระหว่าง พ.ศ. 2555-2558 จากแหล่งปลูกทั้งหมด 9 จังหวัด จำแนกเป็นสายต้นได้ทั้งหมด 23 สายต้น คือ เชียงใหม่จำนวน 2 สายต้น ลำปางจำนวน 9 สายต้น แพร่จำนวน 1 สายต้น น่านจำนวน 2 สายต้น ตาก จำนวน 1 สายต้น สุโขทัยจำนวน 1 สายต้น พิจิตรจำนวน 4 สายต้น ราชบุรีจำนวน 1 สายต้น และปราจีนบุรีจำนวน 2 สายต้น ซึ่งรวบรวมได้จากการตอนกิ่งจำนวน 7 สายต้น การติดตาจำนวน 15 สายต้น และการเพาะเมล็ดจำนวน 1 สายต้น บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ส้มเกลี้ยง พบว่ามีชื่อสามัญว่า Sweet Orange ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus senesis L.Osbeck จัดเป็นส้มประเภทเปลือกติดกับเนื้อ (thigh skin) มีลำต้นขนาดกลาง เปลือกส้มสีเขียวมีต่อมน้ำมันรอบๆผล เนื้อส้มมีสีเหลืองนวล ไส้ตรงกลางแน่น ใบมีลักษณะเป็นรูปรี ใบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่าแผ่นใบ ส่วนที่ติดกับก้านใบเรียกว่าหูใบ ส้มเกลี้ยงเป็นส้มที่มีหูใบเล็กและเรียวแทบมองไม่เห็นเด่นชัด สีของใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวอ่อน ขอบใบแบบจักรฟันเลื่อยขนาดเล็ก มีการรียงตัวของใบแบบสลับ ดอกออกตามปลายกิ่งเล็กๆ เป็นช่อจำนวน 10 – 20 ดอก เป็นดอกสมบรูณ์เพศ กลีบดอกมีสีขาวจำนวน 4 – 5 กลีบ ซึ่งส้มเกลี้ยงที่รวบรวมได้ทั้งหมดมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกัน คำสำคัญ : ส้มเกลี้ยง การรวบรวมพันธุ์
บทคัดย่อ (EN): The collection and study the botanical varieties of citrus sinensis were carried out at the cultivate area in 9 provinces of Thailand namely Chiang Mai, Lampang, Phrae, Nan, Tak, Sukhothai, Phichit, Ratchaburi and Prachin Buri during 2012 to 2015 were classified as 23 clones from grafting were 7 clones, budding were 15 clones and seeding was a clone. The botanical character showed that common name is Sweet Orange, scientific name is citrus sinensis L. Osbeck a type of thigh skin. The fruit is a hesperidium, a specialize berry with a leathery green peel that contains numerous small oil glands. The segments are locule fill with juice vesicles, light yellow flesh. The sweet orange is a tree moderate size. The leaves are shiny, elliptic shape, alternately arrange and have narrow wings on their petioles. Leave smooth, dark green above, glossy and light green bottom. Leaf margin is small serrate. Orange flower are white complete flower, very fragrant and arrange in clusters of 10-20 with 4-5 white petals. All Sweet Orange to collect are the same botanical. Key words : sweet orange ( Citrus senesis L.Osbeck ) collection
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาส้มเกลี้ยงจังหวัดลำปาง
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2558
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลอย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตองุ่น โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริก โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขิงคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการวิจัยการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตชมพู่ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอหอมหาดใหญ่ในภาคใต้ตอนล่าง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก