สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-1
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-9-
เอกสารแนบ: https://research.hrdi.or.th/research/detail/135?ref=c2VhcmNoX3Jlc3VsdCZxPeC4geC4suC4o+C4leC4peC4suC4lOC4geC4suC5geC4n+C4reC4o+C4suC4muC4tOC4geC5ieC4suC4muC4meC4nuC4t+C5ieC4meC4l+C4teC5iOC4quC4ueC4hyZzZWFyY2hieT0mY2F0ZWdvcnk9JnN1Yl9jYXRlZ29yeT0mY2hpbGRfY2F0ZWdvcnk9JnRhcmdldF90eXBlPSZ0YXJnZXRfbmFtZT0mYnVkZ2V0X3llYXI9MjU1OA==
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
0 กันยายน 2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การผลิตและการตลาดน้ำผึ้งในจังหวัดขอนแก่น โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขององุ่นบนพื้นที่สูง การผลิต การตลาด และความต้องการใช้ดาหลาในพื้นที่ภาคใต้ ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 การประเมินและเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้าในพื้นที่การส่งเสริมการปล การผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าจังหวัดพะเยา ศักยภาพการผลิตและการตลาดยางเครพของสถาบันเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตและการตลาดข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก