สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ
สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์, วิชัย โอภานุกุล, วีระ สุขประเสริฐ, อานนท์ สายคำฟู - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ
ชื่อเรื่อง (EN): Research on Automatic Sugarcane-leaf Harvester
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ปัญหาการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของชาวไร่อ้อย ในฤดูการ 2559/60 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พบว่ามีอ้อยไฟไหม้ร้อยละ 64 หรือ 58.24 ล้านตัน จากทั้งหมด 91.00 ล้านตัน คิดเป็นเงินที่สูญเสีย 1,164.8 ล้านบาท และยังมีความสูญเสียด้านอื่นๆ อีก เครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ ที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาดังกล่าว วิธีใช้งานนำไปต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก แล้วลากจูงเข้าเก็บใบอ้อยแห้งที่สุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยว มีคุณลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ (1) โครงเครื่อง (2) ลูกปลิดใบอ้อยจำนวน 4 ลูก (3) ชุดหนวดกุ้งคุ้ยใบอ้อยหน้ากว้าง 60 เซนติเมตร (4) ห้องม้วนใบอ้อยความจุ 0.6 ลบม. (5) ชุดมัดเชือกม้วนใบอ้อยแบบอัตโนมัติ (6) มิติ (กxยxส) 90x200x160 เซนติเมตร (7) น้ำหนัก 250 กิโลกรัม และ (8) ราคา 200,000 บาท ผลการทดสอบในจังหวัด สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี โดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า เป็นต้นกำลัง มีความสามารถในการทำงาน 8-10 ไร่ต่อวัน ก้อนใบอ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ยาว 55 เซนติเมตร น้ำหนัก 5-6 กิโลกรัม อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.0-1.2 ลิตร/ไร่ มีจุดคุ้มทุนการใช้งาน 5.6 เดือน คำสำคัญ: อ้อย, ใบอ้อย, เครื่องเก็บใบอ้อย
บทคัดย่อ (EN): Annual report 2016/17 of the Office of the Cane and Sugar Board showed that burnt sugarcane was 64% of total yield. Agricultural engineering research institute invented sugarcane-leaf harvester to solve a problem of field burning. The leaf-harvester comprised frame, transmission system and chamber to roll leaf. The dimension, weight and price of leaf harvester were 90x200x160 cm, 250 kg and 200,000 baht, respectively. The leaf-harvester was dragged with the small tractor and tested in Suphan Buri and Kanchanaburi province. The results showed that diameter, length and weight of produced bale of sugarcane-leaf were 50 cm, 55 cm and 5-6 kg, respectively. Capacity of the automatic sugarcane-leaf harvester was 8-10 rai/day. Furthermore, fuel consumption rate and break even point were 1-2 l/rai. and 5.6 month, respectively. Key words: Sugarcane, Sugarcane Harvester
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องขนย้ายอ้อยขึ้นรถบรรทุก โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดและเก็บใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝังปุ๋ยในไร่อ้อย โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับเตรียมดินและสับใบเศษซากอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง กระบวนการเกิด Programmed cell death ในเซลล์ใบอ้อยที่เป็นโรคใบขาว โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยสำหรับภาคกลาง เหนือ ตะวันออกและตะวันตก โครงการวิจัยการศึกษาศักยภาพการรับไนโตรเจนทางชีวภาพ กลุ่มแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่สำคัญและปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนกับอ้อยในอ้อยสายพันธุ์ไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก