สืบค้นงานวิจัย
ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บีเทนเป็นอนุพันธ์ไตรเมทิลของไกลซีนมีคุณสมบัติในการให้หมู่เมทิลสำหรับ Remethylation ของ Homocysteine เป็นเมทไธโอนีน การทดลองครั้งนี้ศึกษาประสิทธิภาพ  ของการให้บีเทนต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ คอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง โดยใช้ไก่ไข่พันธุ์ไฮเซคบาวน์ จำนวน 300 ตัว อายุ 20 สัปดาห์ สุ่มเข้าสู่แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 ทรีทเมนต์ 5 ซ้ำ (n=20) โดยอาหารทดลองประกอบด้วย อาหารที่มีข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเป็นพื้นฐาน (ไม่เสริมบีเทน) และอาหารพื้นฐานเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรด์และ บีเทนแอนไฮดรัสที่ระดับ 2 กก.ต่อตันอาหาร เท่ากัน      ผลการทดลองพบว่า การเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรด์และ  บีเทนแอนไฮดรัสสามารถเพิ่มน้ำหนักไข่ น้ำหนักไข่ขาว น้ำหนักไข่แดง และระดับโปรตีนในไข่แดงและไข่ทั้งฟอง (P0.05) นอกจากนี้ การเสริมบีเทนทั้งสองชนิดในอาหารช่วยลด H/L ratio คอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอไรด์ (P
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/200693
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2561
เอกสารแนบ 1
ผลของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่ การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไข่โดยการเสริมใบหม่อน และไนอะซิน ในอาหารไก่ไข่ ผลการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่ ผลของการเสริมกากงาขี้ม้อนในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อการผลิตไข่และคุณภาพของไข่ อิทธิพลของสารสกัดจากใบบัวต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่ และโคเลสเตอรอลในไข่แดง การเสริมแกมม่า-โอรีซานอลและวิตามินอีในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และองค์ประกอบทางเคมีในไข่แดง ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และ ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ อิทธิพลของสารสกัดจากใบชาจีนและใบหม่อนต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่ และโคเลสเตอรอลในไข่แดง ผลการใช้มันสำปะหลังบดร่วมกับใบมันสำปะหลังแห้งในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่ (เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก