สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาต้นทุนการผลิตยางของประเทศไทย ปี 2536
บุญอาจ กฤษณะทรัพย์ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ศึกษาต้นทุนการผลิตยางของประเทศไทย ปี 2536
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Cost Producing Natural Rubber in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บุญอาจ กฤษณะทรัพย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สมพร กฤษณะทรัพย์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาต้นทุนการผลิตยางประเทศไทย ปี 2536 แบ่งเป็น 1) ต้นทุนการผลิตยางชนิดที่ให้ผลผลิตระดับเฉลี่ยทั่วประเทศ และ 2) ต้นทุนการผลิตยางชนิดที่ให้ผลผลิตสูง โดยต้นทุนชนิดแรก แยกเป็นต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบที่สวน 15.98 บาท / กก. ต้นทุนยางแผ่นรมควัน 17.28 บาท / กก. ต้นทุนการผลิตยางถึงระดับส่งออกไม่รวมภาษี 17.98 บาท / กก. และต้นทุนการผลิตยางถึงระดับส่งออกรวมภาษีต่าง ๆ 18.90 บาท / กก. ต้นทุนชนิดที่สอง แยกเป็นต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบที่สวน 14.54 บาท / กก. ต้นทุนยางแผ่นรมควัน 15.84 บาท / กก. ต้นทุนการผลิตยางถึงระดับส่งออกไม่รวมภาษี 16.54 บาท / กก. และต้นทุนการผลิตยางถึงระดับส่งออกรวมภาษีต่าง ๆ 17.46. บาท / กก. ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบที่สวนชนิดที่ให้ผลผลิตระดับเฉลี่ยทั่วประเทศ ประกอบด้วยต้นทุนระยะก่อนกรีด 331.73 บาท / ไร่ / ปี ( 3.38 บาท / กก. ) ต้นทุนการบำรุงรักษาระหว่างเปิดกรีด 158.59 บาท / ไร่ / ปี ( 1.61 บาท / กก. ) ค่าแรงงานกรีด เก็บน้ำยาง และทำแผ่น 705.48 บาท / ไร่ / ปี ( 7.20 บาท / กก. ) ค่าเครื่องมือกรีดและเก็บน้ำยาง 0.77 บาท / กก. ค่าอุปกรณ์ทำยางแผ่น 0.74 บาท / กก. ค่าที่ดิน 83 บาท / ไร่ / ปี ( 0.85 บาท / กก. ) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 127.88 บาท / ไร่ / ปี ( 1.30 บาท / กก. ) และภาษีเงินได้ 13.13 บาท / ไร่ / ปี ( 0.13 บาท / กก. ) ส่วนต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบที่สวนชนิดที่ให้ผลผลิตสูง ประกอบด้วยต้นทุนระยะก่อนกรีด 382.10 บาท / ไร่ / ปี ( 2.56 บาท / กก. ) ต้นทุนการบำรุงรักษาระหว่างเปิดกรีด 254.16 บาท / ไร่ / ปี ( 1.70 บาท / /กก. ) ค่าแรงงานกรีด เก็บน้ำยาง และทำแผ่น 1,075.42 บาท / ไร่ / ปี ( 7.20 บาท / กก. ) ค่าเครื่องมือกรีดและเก็บน้ำยาง 0.56 บาท / กก. ค่าอุปกรณ์ทำยางแผ่น 0.69 บาท / กก. ค่าที่ดิน 75 บาท / ไร่ / ปี ( 0.50 บาท / กก. ) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 178.67 บาท / ไร่ / ปี ( 1.20 บาท / กก. ) และภาษีเงินได้ 20.16 บาท / ไร่ / ปี ( 0.13 บาท / กก. )
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2536
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2536
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาต้นทุนการผลิตยางของประเทศไทย ปี 2536
การยางแห่งประเทศไทย
2536
พยากรณ์พื้นที่ปลูกและผลผลิตยางของประเทศไทย ปี 2536 – 2543 ต้นทุนการผลิตน้ำยางข้น ต้นทุนการผลิตยางแท่งชั้น 20 (STR 20) ต้นทุนการผลิตยางของสวนยางขนาดเล็ก ต้นทุนการผลิตยางประเภทต่าง ๆ ในระดับโรงงาน การศึกษาสถานการณ์การผลิตยางแผ่นของประเทศไทย ปี 2530 การวิเคราะห์ผลผลิตยางพาราในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ Generalized estimating equations การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อให้เกิดดุลยภาพการผลิตและการใช้ของประเทศไทย การจัดการการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดสกลนคร การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนของประเทศไทย พ.ศ. 2532-2536

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก