สืบค้นงานวิจัย
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้ง ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน (3)ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงแห้ง
วรรณา อ่างทอง - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้ง ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน (3)ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงแห้ง
ชื่อเรื่อง (EN): Nutritive value Evaluation of Hay at Different Storage Periods. 3. Effect of Storage Periods on Quality of Panicum maximum TD58 Hay.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรรณา อ่างทอง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนี่สีม่วง (Panicum maximum TD 58)แห้ง ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างๆ ที่โรงเก็บหญ้าแห้งของสถานีอาหารสัตว์เลย ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2539 ถึง กันยายน 2540 ซึ่งมีอุณหภูมิสูงสุด อยู่ในช่วง 29-35 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 68-79 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสุ่มตัวอย่างหญ้าแห้งก่อนการเก็บรักษามาตรวจสอบคำความชื้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 12.13 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนำตัวอย่างหญ้าแห้งก่อนการเก็บรักษา และที่เก็บรักษาไว้ในโรงเก็บทุกๆ เดือน เป็นระยะเวลา 11 เดือน มาตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สี และกลิ่น พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อนำตัวอย่างดังกล่าวมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ พบว่า โปรตีน ไขมัน เยื่อใยหยาบ เถ้า และไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก(NFE) และส่วนของเยื่อใย คือ Acid detergent fiber (ADF), Neutral detergent fiber(NDF), Cellulose, Lignin และปริมาณของแร่ธาตุ คือ แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัส ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ (EN): The effect of storage periods on nutritive values of purple guinea (Panicum maximum TD58) hay in the storehouse was studied at Loei Animal Nutrition Station from October 1996 to September 1997, which temperature range was 29-35'c and relative humidity range was 68-79 %. The samples were collected before storage (0 month) and after storage in storehouse from the first month until eleventh month. The result showed that the color, odor, crude protein, crude fat, ash, nitrogen free extract, acid detergent fiber, neutral detergent fiber cellulose, lignin calcium and phosphorus had not been changed.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2543
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2543
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2543/R4316.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้ง ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน (3)ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงแห้ง
กองอาหารสัตว์
2543
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้งที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน 2 ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพของหญ้าซีตาเรียแห้ง ผลของระดับอุณหภูมิในการอบต่อระยะเวลาการแห้งและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (4) ผลของระยะเวลาการตัดผลของระยะเวลาการตัดหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง คุณค่าทางโภชนะของหญ้าอะตราตัม การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (2) ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีมีสม่วงในชุดดินโพนพิสัย ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซาน ผลของอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ : หญ้ากินนีสีม่วงและถั่วท่าพระสไตโล การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง(1)ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วงในขุดดินโพนพิสัย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก