สืบค้นงานวิจัย
การเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารไก่ไข่
สุมน โพธิ์จันทร์, ประเสริฐ โพธิ์จันทร์, วิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารไก่ไข่
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Yeast Culture as Feed Supplement on Performance of Commercial Layers.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2547/R4718.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารไก่ไข่
กองอาหารสัตว์
2547
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
ผลของการเสริมสารสกัดอัญชัน ในอาหารไก่ไข่ การทดสอบสูตรอาหารไก่ไข่ : ๑)ผลการเสริมเมทไธโอนีนในสูตรอาหารไก่ไข่ 2555A17002056 การใช้ประโยชน์จากใบมะรุมเป็นอาหาร ไก่ไข่ และไก่เนื้อ ผลของการเสริมกากงาขี้ม้อนในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อการผลิตไข่และคุณภาพของไข่ การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไข่โดยการเสริมใบหม่อน และไนอะซิน ในอาหารไก่ไข่ การใช้วัตถุดิบผสมทดแทนอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงไก่ไข่ การเสริมยีสต์ในอาหารเพื่อลดสารพิษอะฟลาทอกซินและเพิ่มการย่อยได้ของอาหารโคนม ในระบบหลอดทดลอง การใช้ถั่วลิสงนาป่นระดับต่างๆในอาหารไก่ไข่ ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และ ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก