สืบค้นงานวิจัย
การใช้ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างในข้าว
พากเพียร อรัญนารถ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การใช้ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างในข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Using antagonistic bacteria to control rice seed discoloration disease
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พากเพียร อรัญนารถ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Parkpian Arunyanart
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ (EN): Top five ranking Bacillus subtilis were chosen for trials at Pathum Thani Rice Research Center in dry and wet season 2004, designed as RCB, with 6 treatments and 4 replications, using Khao Jow Hawm Khlong Luang 1 variety. Three sprays with 1x109 cfu/ml of bacterial suspension were made at booting, early heading and late heading stages. The analyzed data indicated that antagonistic Bacillus subtilis No. 33 was the most effective in suppressing rice grain discoloration in both dry and wet season 2004. However, all treatments showed significant difference in suppressing the disease by 33.93 - 48.53% compared to control plot. In wet season 2005, top three ranking Bacillus subtilis were chosen for trials. They were also comparatively tested with individual bacterium and mixed bacteria, designed as RCB, with 8 treatments and 4 replications, using Khao Jow Hawm Khlong Luang 1 variety. Three sprays with 1x109 cfu/ml of bacterial suspension were made at booting, early heading and late heading stages. The result indicated that using the individual antagonistic bacterium and mixed antagonisticbacteria Bacillus subtilis showed no significant difference in suppressing the disease
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/328643
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างในข้าว
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การใช้ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ร่วมกับสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และสารจากพืชบางชนิดในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การควบคุมโรคไหม้ของข้าวด้วยผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ วิจัยและพัฒนาการผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร I. ศึกษาแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ข้าว ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวด้วย การวิเคราะห์ดีเอ็นเอบริเวณ ITS rDNA และเครื่องหมาย ISSR การใช้จุลินทรีย์ที่อาศัยร่วมกับต้นข้าวเพื่อควบคุมโรคไหม้ของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชบางชนิดในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก