สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาเครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก
พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก
ชื่อเรื่อง (EN): Development of Seed Coats Separator and Cleaning of Mungbean Sprouts.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
บทคัดย่อ: ออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกเปลือกและล้างถั่วงอก ที่เพาะจากถั่วเขียวผิวดำ โดยอาศัยหลักการ Flotation washing จะอาศัยความสามารถในการลอยตัวที่แตกต่างกันระหว่างวัตถุที่ต้องการและวัตถุที่ไม่ต้องการในการคัดแยกและทำความสะอาด ซึ่งถั่วงอกและเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วงอกจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันทางกายภาพ เช่น น้ำหนัก รูปทรง ความหนา และความยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างด้านน้ำหนักจะเป็นคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ในการคัดแยกด้วยน้ำได้เป็นอย่างดี เนื่องจากวัตถุดิบที่มีน้ำหนักต่างกันจะจมหรือลอยน้ำได้แตกต่างกัน นอกจากนี้การใช้เครื่องคัดแยกและล้างทำความสะอาดถั่วงอกที่จะพัฒนาและสร้างขึ้นนี้สามารถทำความสะอาดถั่วงอกไปในขั้นตอนเดียวซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา และแรงงานในการคัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดและการล้างทำความสะอาดไปในครั้งเดียว และศึกษาคุณภาพทางการยภาพบางประการของถั่วงอกก่อนและหลังการคัดแยกและล้างทำความสะอาดรวมทั้งระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติและในตู้เย็น ไฟล์แนบ ProposalObjective-Statusโครงการวิจัยเสร็จสิ้นExpected BenefitGoal Result : เครื่องต้นแบบคัดแยกเปลือกและล้างทำความสะอาดถั่วงอก ที่มีประสิทธิภาพการทำงาน สามารถลดต้นทุน เวลาและรแรงงานในการคัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดพร้อมทั้งการล้างทำความสะอาดถั่วงอก Primary Result : ผู้ผลิตและจำหน่ายถั่วงอกที่นำเครื่องฯ ไปใช้งานสามารถจำหน่ายถั่วงอกได้เร็วขึ้น เนื่องจากช่วยลดเวลาและแรงงานในการคัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วงอก Intermidiate Result : เครื่องต้นการคัดแยกเปลือกและล้างทำความสะอาดถั่วงอกสามารถจดอนุสิทธิบัตรภายในประเทศได้
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาเครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเปลือกจากถั่วเขียวซีกแช่น้ำ โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องคัดแยกทุเรียนอ่อน อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ในการคัดทำความสะอาดด้วยเครื่องคัดทำความสะอาด แบบตะแกรงและลม โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพมังคุดโดยความถ่วงจำเพาะ การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากการคัดทำความสะอาด โดยจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกันในเครื่องคัดทำความสะอาด เมล็ดพันธุ์แบบตะแกรงและลม ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกระเทียม วิจัยออกแบบเครื่องทำความสะอาดขิง การพัฒนาเครื่องมือทำความสะอาดหอยแมลงภู่ ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดแยกและทำความสะอาดของเครื่องแปรสภาพเมล็ดข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับชุมชน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก