สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย กรณีศึกษาลำไย
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย กรณีศึกษาลำไย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไม่มี
คำสำคัญ: ลำไย ผู้ประกอบการ โรงคัดบรรจุ ส่วนเหลื่อมการตลาด
คำสำคัญ (EN): Logan, Entrepreneur, Packinghouse, Marketing Margin
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
เลขทะเบียนวิจัยกรม: เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 111
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 111
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2563
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2563
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ภาคตะวันออก
เผยแพร่โดย: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย กรณีศึกษาลำไย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2563
เอกสารแนบ 1
การศึกษาโครโมโซมของลำไย การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ผีเสื้อเจาะผลไม้ การศึกษากลยุทธ์การผลิตการตลาดผลไม้ (กรณีศึกษา ทุเรียน มังคุด เงาะ) การผลิตลำไยอินทรีย์ : การศึกษาวิธีการชักนำการออกดอก การศึกษาการผลิตลำไยในเขตภาคตะวันออก การศึกษาวิกฤติแรงงานภาคเกษตร: กรณีศึกษาลำไย การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้และผัก การศึกษาความต้องการใช้ผลไม้เพื่อการแปรรูป การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบง่าย- กรณีศึกษา ฐานข้อมูลองค์ความรู้ลำไย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก