สืบค้นงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เม่าเครื่องดื่มฟังก์ชันเพื่อสุขภาพจากวุ้นเมล็ดแมงลักด้วยวิธีการสกัดแบบชีววิธี
ศุกฤชชญา เหมะธุลิน - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลิตภัณฑ์เยลลี่เม่าเครื่องดื่มฟังก์ชันเพื่อสุขภาพจากวุ้นเมล็ดแมงลักด้วยวิธีการสกัดแบบชีววิธี
ชื่อเรื่อง (EN): The Functional Mao (Antidesma bunius) Jelly Drink with Mucilage, Biological Extracts from Hairy Basil Seed
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศุกฤชชญา เหมะธุลิน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sukrichaya Hemathulin
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: กรรณิการ์ สมบุญ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Kannika Sombun
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์น้ำเม่าดำด้วยวุ้นเมล็ดแมงลัก ในรูปแบบเยลลี่ ม่าเครื่องดื่มฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ ศึกษาผลของการเสริมใยอาหารด้วยวุ้นเมล็ดแมงลักต่อปริมาณใยอาหาร สารประกอบ ฟีนอลิค และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ โดยผลิตภัณฑ์เยลลี่เม่าเครื่องดื่มเสริมใยอาหารจากวุ้นเมล็ดแมงลัก ที่พัฒนาได้มีส่วนผสมของน้ำเม่าดำ และเดิมวุ้นเมล็ดแมงลัก ร้อยละ 40 ซึ่งให้เครื่องดื่มเยลลีเม่าที่มีลักษณะของเหลว กึ่งแข็งข้นเป็นเจลอ่อนที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ด้วยคะแนนการยอมรับรวม 8. 11 อยู่ในระดับชอบมาก อีกทั้งให้ ใยอาหารสูงถึง ร้อยละ 4.73 เพิ่มขึ้น คิดเป็น 8.92 เท่าของน้ำเม่าดำที่ไม่เติมวุ้นเมล็ดแมงลัก ให้ความสามารถในการต้าน อนุมูลอิสระ DPPH และฤทธิ์ต้านออกซิเดซัน FRAP และ ORAC สูงถึง 83.28 mg ascorbic acid/L 812.59 IM FesO /L และ 5,137 มmol TE/100 g ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study was to enrichment fiber from mucilage of hairy basil seed for black Mao juice. The new product from this development was functional Mao (Antidesma bunius) jelly drink with mucilage, biological extracts from hairy basil seed. The study of the effect on different percentage of mucilage was investigated. The effect on mucilage concentrate (20, 30, 40 and 50%) on crude fiber, phenolic content, and antioxidant activity were investigated. The optimum condition for functional Mao jelly drink was addition with 40% mucilage from hairy basil seed. This condition showed excellence soft Mao jell and good semi solid texture. And Sensory evaluation showed overall acceptability score of functional Mao jelly drink was 8.11. Furthermore, the 40 percentage of mucilage increase crude fiber to 4.73 % compare to Mao juice, the crude fiber increased 8.92 times. The antioxidant activity on DPPH, FRAP and ORAC assay of functional Mao jelly drink were 83.28 mg ascorbic acid equivalent/L, 812.59 µM FeSO4/L and 5,137 μmol TE/100 g respectively
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O047 Hor_08.pdf&id=1854&keeptrack=1
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เม่าเครื่องดื่มฟังก์ชันเพื่อสุขภาพจากวุ้นเมล็ดแมงลักด้วยวิธีการสกัดแบบชีววิธี
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดสกัดเข้มข้น ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำหมักจากเมล็ดข้าวก่ำ ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำหมักจากเมล็ดข้าวก่ำ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดเข้มข้นเพื่อสุขภาพจากดอกไม้หลากสี ผลของอุณหภูมิ และภาชนะบรรจุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของผลเม่าหลวง ผลของการควั่นกิ่ง และการรัดกิ่ง ที่มีผลต่อการ ออกดอก ติดผล และ คุณภาพของผลเม่าหลวง ผลของวิธีการสกัดต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งเมล็ดเงาะ การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรและสีผสมอาหารจากฝาง การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันงาขนาดเล็ก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก