สืบค้นงานวิจัย
คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105
งามชื่น คงเสรี - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105
ชื่อเรื่อง (EN): Cooked Rice Quality as Effected by Mixing RD 23 and chainat 1 in Khao Dawk Mail 105
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: งามชื่น คงเสรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Ngamchuen Kongseree
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): rice
บทคัดย่อ: จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของเมล็ดข้าวขาวของข้าวขาวดอกมะลิ 105 กข 23 และชัยนาท 1 พบว่า มีปริมาณอมิโลส 15.0ม 22.8 และ 26.7% ตามลำดับ เมื่อหุงต้มข้าวโดยใส่น้ำอัตราส่วนต่าง ๆ และประเมินคุรภาพข้าวสุกโดยวิะประสาทสัมผัสและให้คะแนนความชอบ โดยบุคคลทั่วไปจำนวน 35-40 คน จากการพิจารณาเลือกตัวอย่างที่ได้คะแนนสูงสุด พบว่า อัตราส่วนน้ำต่อข้าวที่เหมาะสมสำหรับหุงต้มข้าวทั้ง 3 พันธุ์ คือ 1.7-1.9 , 2.1 และ 2.7 โดยน้ำหนัก ทำการผสมข้าวขาวของพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ กข 23 หรือ ชัยนาท 1 ในอัตราส่วน 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, และ 90% ตามลำดับ พบว่า ปริมาณการผสมทำให้อัตราส่วนน้ำต่อข้าวที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวที่นำมาผสม การหุงต้มข้าวขาวดอกมะลิ 105 จะได้ข้าวสุกที่มีกลิ่นหอม ระหว่างระดับหอมปานกลางถึงค่อนข้างมาก การเพิ่มอัตราส่วนการผสมข้าว กข 23 และชัยนาท 1 ทำให้กลิ่นหอมลดลง และหากอัตราการผสมมากกว่า 50% กลิ่นหอมของข้าวสุกจะอยู่ในระดับกลิ่นหอมอ่อนมากหรือไม่หอม นอกจากนี้อัตราการผสมข้าวชัยนาท 1 ยังทำให้ความน่มของข้าวสุกลดลงเด่นชัดกว่าการผสมข้าวกข 23 เพื่อให้ได้ปริมาณอมิดลส อยู่ในระดับไม่เกิน 19% อาจผสมข้าว กข 23 ได้ 23% ในขณะทีผสมข้าวชัยนาท 1 ได้ 30%
บทคัดย่อ (EN): White rice of KDMl 105, RD 23 and CNT 1 contained 15.0, 22.8 and 26.7% apparent amylose (as is), respectively. A palatability test was applied to evaluate the cooked rice quailty. The product of each variety was prepared by cooking the white rice with different water to rice ratio. the result averaged from the preference score indicated by 35-40 panelists verified that the optimum cooking water for KDML 105, RD 23 nd CNT 1 were 1.7-1.9, 2.1 and 2.7 times by weight of rice, respectively. When a proportion of 10, 20, 30 , 40, 50, 60, 70, 80, or 90% of the RD 23 or the CNT 1 was blended with the KDML 105 rice, the ratioof optimum cooking water increased accordingly. The cooked product of the KDML 105 contained an aromatic flavor. Mixing of the orther rice caused a reduction of the floavor. If mixing was as high as 50% , The aromatic flavor of the cooked product became very weak or undetectable. blending the KDML 105 rice with the CNT 1 caused a greater effect in the reduction of softeness of the cooked product comparing to that with RD 23. To maintained the apparent amylose of white rice at 19% m the mixing of RD 23 might exceed to 50% , while that with CNT 1 should not be over 30%.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2542
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2542
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105
กรมวิชาการเกษตร
2542
เอกสารแนบ 1
การศึกษาการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี: ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (15 ก.ย. 2559) การพัฒนาเทคนิคหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพความหอมสูง คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าวชัยนาท 1 และ กข 23 ในขาวดอกมะลิ 105 การศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในเขตภาคเหนือตอนบน ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุต่อผีเสื้อข้าวเปลือกและคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้ การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้ การสำรวจความแปรปรวนของคุณภาพข้าวหอมมะลิ การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและมีคุณภาพเมล็ดเหมือนขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวในระหว่างการเก็บรักษาและการเร่ง/ชะลออายุข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก