สืบค้นงานวิจัย
การผลิตมังคุดคุณภาพ
กรมวิชาการเกษตร - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การผลิตมังคุดคุณภาพ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กรมวิชาการเกษตร
ชุดเอกสาร: ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: https://youtu.be/zG0Hkt8lJKg
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
คำสำคัญ: มังคุด
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมวิชาการเกษตร
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตมังคุดคุณภาพ
กรมวิชาการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการสร้างใบใหม่หลังการเก็บเกี่ยวและคุณภาพของผลผลิตมังคุด การวิจัยและพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรม การวิจัยในสภาพสวนเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดนอกฤดูจังหวัดนครศรีธรรมราช การผลิตถ่านจากเปลือกมังคุดและผลมังคุดคัดทิ้งหรือมังคุดตกเกรดเพื่อใช้เป็นถ่านกรองน้ำและถ่านดูดซับความชื้นและกลิ่น ผลของการเตรียมมังคุดต่อคุณภาพในการเก็บรักษาภายหลังการแช่แข็ง มังคุดต้นเตี้ย จัดการง่าย ให้ผลผลิตสูง การจัดการการผลิตมังคุด - การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพผลผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดตรัง การใช้เทคโนโลยีในการผลิตมังคุดของเกษตรกรกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดจังหวัดพังงา สภาพการผลิตมังคุดและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรกลุ่มปรับปรุง คุณภาพมังคุดบ้านไทย ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก