สืบค้นงานวิจัย
ผลของไคโตซานและกัมอะราบิกต่อคุณภาพและความปลอดภัยของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ โดย น.ส.นันทา เป็งเนตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง แสงอ่อน - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: ผลของไคโตซานและกัมอะราบิกต่อคุณภาพและความปลอดภัยของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ โดย น.ส.นันทา เป็งเนตร์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง แสงอ่อน
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-04-25
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-04-24
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: .
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของไคโตซานและกัมอะราบิกต่อคุณภาพและความปลอดภัยของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ โดย น.ส.นันทา เป็งเนตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 เมษายน 2561
ผลของสารเคลือบผิวกัมอะราบิกต่อคุณภาพและความปลอดภัยของมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ตัดแต่งพร้อมบริโภคในสภาพการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ศึกษาแนวทางการออกแบบก่อสร้างการระบายน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาล ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสู่ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์(กรณีศึกษาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง นายอรชุน สีสมร) การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา ผลของการห่อผลที่มีต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์มหาชนก ผลของการเก็บเกี่ยวรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศและการควบคุมสภาพบรรยากาศร่วมกับ 1-MCP ที่มีต่อการยืดอายุการเก็บเกี่ยวรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดย น.ส.นุชนาฏ ภักดี การไว้ผลต่อคุณภาพผลและการคัดขนาดของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเรืองแสง Rhodamin-B ต่อคุณภาพหลังการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ผลของไคโตซานในการควบคุมโรค และผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์แนะนำ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก