สืบค้นงานวิจัย
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้งที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน 2 ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพของหญ้าซีตาเรียแห้ง
สุภาพร มนต์ชัยกุล - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้งที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน 2 ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพของหญ้าซีตาเรียแห้ง
ชื่อเรื่อง (EN): Nutritive Value Evaluation of Hay at Different Storage Periods 2. Effect of Storage Periods on Quality of (Setaria sphacelata cv. Kazungula) Hay
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุภาพร มนต์ชัยกุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Supaporn Monchaikul
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้งที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน 2 ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพของหญ้าซีตาเรียแห้ง
กองอาหารสัตว์
2547
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้ง ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน (3)ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงแห้ง คุณค่าทางโภชนะของหญ้ามอริชัส การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าแห้ง คุณค่าทางโภชนะของหญ้าอะตราตัม คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากรีนแพนิค คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง ผลของระดับอุณหภูมิในการอบต่อระยะเวลาการแห้งและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนะของใบถั่วท่าพระสไตโลแห้ง อิทธิพลของอายุการตัดและพันธุ์ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้าแห้ง ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของหญ้าซีตาเรียที่ระยะการให้น้ำต่าง ๆ กัน*

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก