สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
อุดม เลียบวัน - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
ชื่อเรื่อง (EN): Sugarcane Improvement Programe
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อุดม เลียบวัน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อุดม เลียบวัน
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: Sugarcane improvement project was carried on from October 2005 to September 2010. Objective of this project were developed new sugarcane cultivars which had high cane yield, high sugar content, good adaptability for rainfed and irrigation conditions in Thailand, high ethanol yield and high biomass yield. Procedures included hybridization, selection, yield evaluation both in experimental and farmer field, and important agronomic characters of new prosing clones such as sugar accumulation rate, suitable harvesting periods, reaction to smut and red rot disease, reaction to borer, response to organic and inorganic fertilizer and suitable plant spacing. This project comprised of 3 subprojects, sugarcane cultivars for northeast region, sugarcane cultivars for north, central, east and west regions, and sugarcane cultivars for ethanol and biomass production. Development of new sugarcane cultivar required at least 10 years therefore, new recommended cultivars were continuously conducted from previous project. Sugarcane cultivars for northeast region subproject recommended 2 new cultivars for rainfed conditions in northeast, Khon Kaen 80 and Khon Kaen 3 on 9 October 2006 and 25 August 2008, respectively. In addition, this subproject had 38 promising clones in standard and farmer yield trial and about 500 clones in selection stage. Sugarcane cultivars for north, central, east and west regions subproject recommended 3 new cultivars. Supanburi 80 was recommended on 31 September 2007 for rainfed conditions in Thailand. U-Thong 8 and 9 were recommended on 9April 2009 and 9 October 2009, respectively for irrigation or supplementary water conditions. Moreover, 2 promising clones, 02-2-194 and 02-2-226 were submitted to plant breeding committee of Department of Agriculture for recommendation. Fifty promising clones were evaluated for yield in standard and farmer field trial. Eight hundred clones were in selection stage. Subproject sugarcane cultivars for ethanol and biomass production, clone JU-6 and JU-3 had high ethanol production when harvested in 10 months old. Clone PE-1, (K84-200/อีเหี่ยว)-261, UT1-8-2, (85-2-207/UT3)-107 และ (Supanburi 50)-OP-8 had high ethanol production when harvested in 9 months old. U-thong 5, U-tong 4, Supanburi50 and Chinat1 had high potential for biomass production and there could recommend before improving new good cultivars for biomass production were produced.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยสำหรับภาคกลาง เหนือ ตะวันออกและตะวันตก โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไผ่ การปรับปรุงพันธุ์อ้อยชุด Era 2013 ของกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ทานตะวัน การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย การพัฒนาพันธุ์อ้อยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก