สืบค้นงานวิจัย
ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสที่ก่อโรคในปลากะรังดอกแดง
สมพร รุ่งกําเนิดวงศ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสที่ก่อโรคในปลากะรังดอกแดง
ชื่อเรื่อง (EN): Screening of marine algae clued extract against nodavirus in Grouper (Epinepherus coioides)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมพร รุ่งกําเนิดวงศ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเล 6 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa macrophysa) สาหร่ายมงกุฎหนาม (Acanthophora spicifera) สาหร่ายจี่ฉ่าย (Porphyra sp.) สาหร่ายคีโตมอร์ฟา (Chaetomorpha sp.) และสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัส (Nodavirus) ที่ก่อโรคในปลากะรังดอกแดงด้วยเซลล์เนื้อเยื่อ E-11 พบว่าสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลทั้ง 6 ชนิด มีความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อที่ระดับความเข้มข้น 62.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อนําสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลทั้ง 6 ชนิด มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า สารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่าย และสาหร่ายผักกาดทะเลที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 250 และ 125 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสารสกัดหยาบสาหร่ายมงกุฎหนาม สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายคีโตมอร์ฟา และสาหร่ายผมนาง ที่ระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสได้เพียง 42.6 22.2 18.2 และ 13.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ สําหรับประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบสาหร่ายทะเลต่อการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสในปลากะรังดอกแดงพบว่า สารสกัดหยาบสาหร่ายจี่ฉ่ายที่ระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารสกัดหยาบสาหร่ายผักกาดทะเลที่ระดับความเข้มข้น 500 และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยับยั้งเชื้อโนดะไวรัส ทําให้ปลากะรังดอกแดงมีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์
บทคัดย่อ (EN): The efficacy of crude extracts of six seaweed species, including Gracilaria fisher, Caulerpa macrophysa, Acanthophora spicifera, Porphyra vietnamensis, Ulva rigida and Chaetomorpha sp. against nodavirus causing disease in the orange-spotted grouper using E-11 cell line was studied. The cytotoxic effect of these aqueous extracts was observed at the concentration of 62.5 mg L^-1 . Remarkably, the crude extract of Porphyra sp. at the concentration of 250 mg L^-1 and Ulva rigida at the concentration of 125 mg L^-1 showed 100% efficacy of nodavirus inhibition by in vitro testing. The other crude extracts from Acanthophora spicifera, Caulerpa macrophysa, Chaetomorphasp.,and Gracilaria fisheri at the concentration of 500 mg L^-1 were able to inhibit nodavirus at 42.6, 22.2, 18.2 and 13.7%, respectively. The crude extracts of Porphyra sp. and Ulva rigida were then tested against nodavirus in the orange-spotted grouper. The result showed that crude extracts of Porphyra sp. at the concentration of 500 mg L^-1 and crude extracts of Ulva rigida at the concentrations of 500 mg and 250 mg L^-1 were effective for inhibition of nodavirus in the orange-spotted grouper with 100% survival rate.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสที่ก่อโรคในปลากะรังดอกแดง
กรมประมง
31 มีนาคม 2553
เอกสารแนบ 1
กรมประมง
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา การวิจัยและพัฒนาสารสกัดและสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำลายกระดูกอ่อนในโรคข้อเสื่อม การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร ผลยับยั้งของสารสกัดจากผลดีปลีต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วง การศึกษาโรคไวรัส 5 ชนิด ในฟาร์มเลี้ยงกู้งทะเลที่มีการจัดการที่ต่างกัน 2 ระบบ สารออกฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรป่าชายเลนที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) ความจำเพาะของปรสิตจากปลากะรังสกุล Epinephelus spp. จากอ่าวไทยตอนล่าง ฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบมะกรูด ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบมะรุม ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก